Verkko-opetusta voi käyttää lähiopetuksen tukena, jolloin se tarjoaa hyvät tietolähteet, synkronisuuden mahdollisuuden ja aikaa ajatella. Lisäksi sen vahvuutena pidetään ajasta ja paikasta riippumattoman yhteistoiminnallisuuden mahdollistamista. Verkko-opetus välineistöineen tekee toiminnan läpinäkyväksi sekä opettajalle että opiskelijoille.

Tähän oppaaseen on koottu Tredun näkökulmasta olevaa ohjeistusta verkko-oppimisympäristöhin ja verkkovälitteisen opetuksen toteuttamiseen.

Ohjattu verkko-opetus tuo parhaimmillaan opettajan työhön vaihtelua, kehittää opettajan omaa ammattitaitoa ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Verkko-opetuksen voi aloittaa monimuotoisen opiskelun versiona, jossa soveltuvia osia on siirretty verkkoon ja lähitilanteissa keskitytään taitojen kehittymiseen. Parhaimmillaan se vapauttaakin aikaa yhdessä työskentelyyn.

Kerättyjen kokemusten mukaan verkko-opetuksen toimii, kun sen avulla voidaan motivoida oppijoita monipuolisilla opetusmenetelmillä sekä antaa henkilökohtaista ja yksilöllistä palautetta, tukea ja ohjausta. Myös eriyttämisen, kertaavan ja tukevan opetuksen mahdollisuus on todettu olevan yhtenä sen parhaimmista puolista.

infokuva, hyödyt opiskelijalle

Kolmen tason ohjeistus

Materiaalin ohjeistuksia on jaettu kolmeen eri tasoon alla olevien kuvausten mukaisesti. Löydät ne eri elementtien sisällöistä ikonilla merkittyinä.

Verkko-opetuksen elementit

Oppaan materiaalit on jaettu neljään tarkastelunäkökulmaan eli elementtiin. Kuvaukset sisältöön johdattavine linkkeineen tulevat näkyviin, kun viet hiiren elementin päälle.

Suunnittelu

Suunnittelu

Tekemään ryhtymällä voi pärjätä, mutta varmemmin onnistuu suunnittelun avulla. Perusasioita verkko-oppimateriaalin suunnittelusta opetuksen tueksi löydät Suunnittelu-sivulta

Mukana on opastusta valmiiden materiaalien käyttöön, visuaalisuuden merkitykseen, tekijänoikeuksien ja saavutettavuuden.

Voit siirtyä suoraan myös tämän elementin käsikirjoitusmalleihin tai  yhteisen materiaalin tuottamisen tukimateriaaliin

Verkkomateriaali

Verkkomateriaali

Tredun perustyövälineiden, Moodle, Teams, Futural Skills ja O365, jatkuvasti päivittyvät ohjeet ja vinkit ovat olennainen osa osaava.tredu.fi -sivuston sisältöä. Tähän elementtiin on koottu verkkomateriaalin ominaisuuksia, jotka tukevat opiskelijan opiskelua.

Tutustu koottuihin ohjeisiin Verkkomateriaali-elementin sisältösivulla.

Voit myös siirtyä suoraan Tredun aktivoinnin välineet -osuuteen tai tutustua muihin opetuksen tarjolla oleviin työvälineisiin.

Toteutus

Toteutus

Tämä elementti käsittelee erityisesti verkkototeutuksessa huomioitavia asioita; miten opastaa opintojen suorituksessa, aktivoida opiskelijaa tai saada aikaan vuorovaikutusta.

Tutustu toteuksen ohjauksen ohjeisiin ja vinkkeihin.

Voit myös siirtyä suoraan opetuksen aktivoinnin menetelmiin tai vuorovaikutuksen lisäämisen keinoihin.

Arviointi/palaute

Arviointi/palaute

Miten onnistua verkko-opetuksen arvoinnissa ja edistää opiskelijan oppimista.

Tästä linkistä pääset Arviointi-elementin aineistoon.

Voit siirtyä myös suoraan oppimista edistävän arvioinnin osuuteen tai tutustu oppimisanalytiikan hyödyntämiseen opetuksessasi.

Verkko-opetuksen sanasto

Verkko-opetus on opetusta ja ohjausta, jossa opettaja ja opiskelijat (tai osa opiskelijoista) ovat fyysisesti eri tilassa, mutta opetusta ja oppimista tapahtuu pääosin samanaikaisesti. Verkko-opetusta voidaan toteuttaa erilaisten teknologioiden välityksellä esim. videoneuvottelu, oppimisympäristöt ja muut viestintävälineet. Verkko-opetuksen mahdollisuus tarjota opintoja myös niille, jotka eivät voi osallistua perinteiseen lähiopetukseen.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

EU:n yleinen tietosuojalaki GDPR (General Data Protection Regulation) tavoitteena on antaa parempi suoja henkilötiedoille sekä vahvistaa niiden oikeuksia omien henkilötietojen käsittelyyn.

Kokonaan verkkoon toteutettu opintojakso, jonka opiskelija työskentelee ohjatusti tiettynä ajanjaksona.

Opiskelija voi tehdä tehtäviä itsenäisesti koska vain ja mistä vain kurssin aikana.

Tekijänoikeus syntyy sille henkilölle, joka teoksen on luonut. Tekijänoikeutta säätelee tekijänoikeuslaki.

Saavutettavuus tarkoittaa verkkopalvelujen esteettömyyttä. Laki digitaalisten palvelujen saavuttamisesta eli digipalvelulaki tuli voimaan 1.4.2019. Se edellyttää julkisten palvelujen verkkosivujen ja verkkomateriaalien olevan saavutettavia. Tämä koskee myös oppimateriaaleja.

Creative Commons -lisenssi eli CC-lisenssi on yksi tunnetuimpia avoimia lisenssejä. Tekijä voi antaa luvan CC-lisenssillä teoksensa käyttöön etukäteen. CC-lisenssin tavoitteena on edistää avoimen tiedon jakamista.

Digipedagoginen malli: TPACK

TPACK-malli perustuu ajatukseen siitä, että sen mitä opetetaan (sisältö) ja miten opetetaan (pedagogia) on oltava perustana kaikessa teknologiassa, jota aiotaan käyttää opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi. Keskellä on alue, joka yhdistää nämä tietämyksen osa-alueet ja jossa teknologia, pedagogiikkaa ja sisältöosaaminen sulautuvat yhteen. Tämä keskiö (TPACK) on digipedagoginen tavoitetila.

Lue lisää mallista:

TPACK-malli