Vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyä varten joukko taiteilijoita kuvasi ajatuksiaan siitä, millaista 2000-luvun maailmassa on. Eräs sarjan kuvista esittää näkymystä tulevaisuuden oppimisesta, jossa kirjat ilmeisesti joutuvat silppuriin ja tieto siirtyy opiskelijoiden päähän sähköisesti.

Kuvituskuva historiasta

Kuvan lähde https://publicdomainreview.org/collection/a-19th-century-vision-of-the-year-2000

Tällä hetkellä tiedämme millaiselta 2000-lukumme näyttää. Digitaalisia välineitä käytetään ja teknologiaa hyödynnetään, mutta sen avulla osaamisen siirtäminen vaatii pedagogista näkemystä ja taitoa. TPACK on mallinnus digitaalisten välineiden opetuskäytön vaatiman tiedon ja taidon yhdistämiseen. Tämä artikkeli on lyhyt johdatus malliin.

TPACK-malli perustuu ajatukseen siitä, että sisällön (mitä opetetaan) ja pedagogiikan (miten opetetaan) on oltava perustana kaikessa teknologiassa, jota aiotaan käyttää opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi. Alue, jossa kolme ympyrää menevät päällekkäin yhdistää tietämyksen osa-alueet (teknologian, pedagogiikan ja sisältöosaamisen) sulauttan ne yhteen (TPACK). Tämä keskiö on digipedagoginen tavoitetila.

TPACK-malli

TPACK-malli digipedagogiikan opetuskäytön osa-alueista.

Tampereen ammattikorkeakoulu digimentoritoiminnan koordinaattori Suvi Junes on tehnyt kuvaavan koosteen aiheesta. Katso video tästä linkistä.

TPACK ei  synny itsestään vain lisäämällä teknologian käyttöä, vaan kyseessä on syvemmälle menevä, monitahoinen ja kompleksinen kokonaisuus. Siinä on kyse:

  • pedagogisista ratkaisuista, joissa teknologiaa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla sisällön opettamiseksi
  • sen tiedostamisesta, mikä tekee oppimisesta helppoa tai vaikeaa, ja miten näissä kohdissa teknologiaa voidaan hyödyntää
  • sen ymmärtämisestä, miten teknologian avulla voidaan esimerkiksi rakennella tietoa tai testata sitä.
Kuvasarja verkkopedagogin ohjeistuksesta

Sarjakuva on verkkopedagogi Ville Palkisen ”kynän” tuotantoa. Toteutettu Illustrator-ohjelmalla.

eTredun verkkopedagogien ja asiantuntijaopettajien tavoitteena onkin auttaa opetushenkilökuntaa löytämään mielekkäitä ja toimivia tapoja hyödyntää digityövälineitä opetuksensa monipuolistamisessa. Lisätietoja eTredun toiminnasta löydät tästä linkistä.

Tarkempi TPACK-mallin kuvaus tulee syksyn aikana julkaistavaan verkko-opetuksen oppaaseen.

Lisätietoja TPACK-mallista:

http://tpack.org/

Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen (väitöskirja v. 2020)