kuvituskuva toteutus

Toteutuksen ohjaus

Verkkovälineitä voi hyödyntää opetuksessa, vaikka se toteuttettaisiinkin lähiopetuksena. Moodlen moninaiset mahdollisuudet opetusmateriaalin kokoamiseksi ja tehtävien palauttamiseksi kannattaa hyödyntää sekä kokeilla muita sen kautta käytettäviä aktivointivälineitä. Parhaimmillaan tämä välineiden soveltaminen vapauttaa opettajan aikaa opiskelijoiden kanssa toimimiseen.

Verkko-opetuksen toteutuksessa ohjaus riippuu verkko-opintojen pedagogisesta suunnitelmasta sekä siitä missä määrin verkko-oppimista opintojakson toteutukseen on sisällytetty. Tredussa opiskelijoiden etäohjauksen välineenä suositellaan käytettäväksi Teamsia.

Tutustu verkkomateriaalin tuottamista käsittelevään osioon tästä linkistä.

info verkkomateriaaliin

Ennen opintojen alkua:

  • Miten opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja miten heitä ohjeistetaan

Opintojen alussa:

  • Miten kerrotaan opintojen tavoitteet ja suoritusohjeet
  • Miten opiskelijoiden kanssa olla yhteydessä

Opintojen aikana:

  • Miten ohjeistetaan käytettävät välineet ja tehtävät
  • Miten tehtävistä saa palautteeen

Opintojen lopuksi:

  • Miten opiskelijat saavat palautetta
  • Miten opiskelijat voivat antaa palautta

Kultaisia vinkkejä

Verkkokurssin toteuksen onnistumisessa saa vinkkiä Aleksi Huhtasen Verkko-oppimisen muotoilukirjan mukaan kultaisista säännöistä sen mukaan millainen opetuksen toteutus verkossa on. Linkki Aleksi Huhtasen Verkko-oppimisen muotoilukirjaan

Verkko-opetuksen kokonaissuunniteluun liittyy kiinteästi sisältöjen, oppimistehtävien sekä oppimisen pedagogisen ja välineellisen tuen yhteen toimivuuden varmistaminen. Sisältöjen, oppimistehtävien sekä tuen tulee olla linjassa oppimisen tavoitteisiin ja arviointiin. Kun nämä asiat on otettu huomioon verkkokurssia suunniteltaessa, on mahdollisuus tuottaa oppimisen kannalta laadukas kokonaisuus.

TIIVISTÄ: Verkkokurssilla tarkkaavaisuus on koetuksella. Opettajan tehtävänä on ydinaineksen löytäminen ja ylimääräisen sisällön karsiminen. Ihminen jaksaa keskittyä 15-20 minuuttia kerrallaan yhteen mediaan, mutta käytännössä verkkovideossa 5-6 min on jo rajoilla. Jaksotettu harjoittelu on tehokkaampaa kuin pänttäys.

KOKOA MODUULEIKSI: Koska median verkkokurssilla on vaihdeltava, muodostuu kokonaisuudesta helposti sekava. Ryhmittele sisällöt ja tehtävät temaattisiksi moduuleksi esimerkiksi viikkokohtaisesti.

AKTIVOI: Koska verkkokurssilla koettu yhteys ja vuorovaikutus on heikompaa, sitä on kompensoitava erillisillä aktiviteeteilla. Esimerkkejä aktiviteeteista on pienet visailut, kirjoitustehtävät, keskustelut. Muistaminen on tiedon aktiivista rakentelua – ilman aktiviteetteja sitä ei tapahdu.

Tutustu myös tämän oppaan Suunnittelu-osioon

HALLINNOI ODOTUKSIA: Käytä esitietotestiä tai motivaatiokirjettä, jotta oppija orientoituu ja opettaja voi edellyttää valmistautumista. “Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se mitä oppija tietää ennestään. Selvitä, mitä se on, ja opeta sen mukaisesti.”

LUO KANAVA VUOROVAIKUTUKSELLE: Jotta opiskelijat pysyvät kurssilla, heidän pitää kokea se merkitykselliseksi. Merkitys rakentuu pitkälti sosiaalisesti, joten vuorovaikutukselle on luotava kanava. Kokonaan verkossa toteutettavalle kurssillekin on hyvä ottaa alkutapaaminen kasvokkain.

ANNA PALAUTETTA JA ARVIOI JATKUVASTI: Tehokkaimpia keinoja oppimisen edistämiseen on kurssin aikana annettu (eli formatiivinen) rakentava palaute. Jos opiskelija voi kehittää tuotoksiaan kurssin aikana, hänellä on tilaisuus oppia palautteesta, joka voi olla arvioinnin väline. Hyviä keinoja tähän ovat esimerkiksi viikkotehtävät.