Mikä Tredun digitaalinen toimintaympäristö on?

Tredun linjaus on, että opetusta ja ohjausta tuetaan digitaalisilla työvälineillä; Moodlea, Teamsia ja Futural Skillsiä käyttäen. Eri työvälineiden kohdalla on huomioitava niiden tarkoituksenmukainen käyttö. Opiskelijat ovat annetun palautteen perusteella toivoneet opettajiltaan selkeää toimintatapaa ja ohjeistusta siihen mitä tehdään milläkin työvälineellä. Opettajia tuetaan tässä esimerkiksi monien Osaavasta Tredusta löytyvien kuvallisten ohjeiden ja videoiden avulla.

Tredun Startti-sivusto

Siirry Tredun Startti-sivustolle

Opetuksessa, ohjauksessa ja opiskelussa tarvittavat digitaaliset työvälineet löydät helposti startti.tredu.fi sivustolta.

Startti.tredu.fi sivustolta pääset sekä henkilökunnan että kaikille yhteisiin työvälineisiin linkkejä klikkaamalla.

Huomaa, että jos viet tietokoneen kursorin laatikon päälle, saat selville millä tunnuksella palveluun kirjaudutaan.

Moodle

Moodle on Tredussa käytössä oleva digitaalinen monipuolinen oppimisympäristö. Yksinkertaisimmillaan se toimii vain materiaalipankkina, mutta siellä pystyy H5P-tehtävillä tekemään erilaisia oppimistehtäviä, seuraamaan koko ryhmän etenemistä, pitää kokeita, järjestää opiskelijoiden keskusteluja ja jakaa esimerkiksi videoita.

Kurssin sisällöstä voi parhaimmillaan rakentaa oppikirjan omaisen kokonaisuuden opiskelijoille oppimisen tueksi. Tällöin opiskelija voi palata materiaalin pariin myös myöhemmin opinnoissaan.

Lue lisää Moodlesta

Teams

Etäopetuksen yhteydenpidossa ja ohjauksessa suositellaan käytettävän Teamsia. Teamsissa on esimerkiksi helppo ajastaa kokous, jossa seurataan opiskelijoiden etäopiskelun tilannetta tai pidetään opetustunti. Teams on erinomainen ohjauksen väline, jossa opiskelijat voivat keskustella vuorovaikutteisesti ryhmässä tai kahden opettajan kanssa ja samalla kaikki voivat tarkastella yhteistä dokumenttia omilta näytöiltään. Opettajan velvollisuus on perehdyttää ryhmänsä Teamsin käyttöön ja varmistaa, että siellä myös osataan toimia.

Teams toimii opiskelijaryhmän kotipesänä, jonne voidaan linkittää muut digitaaliset työvälineet kuten Moodle ja Futural Skills. Kaikki oleelliset työkalut löytyvät käyttäjäystävällisesti samasta paikasta, vaikka niitä voidaan luonnollisesti käyttää edelleen erillisinäkin.

Lue lisää Microsoft Teamsista

Futural Skills

Futural Skills on osaamisen seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoa oppimisen edistymisestä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksittain.

Opiskelija voi

  • dokumentoida tekemänsä työt kuvin, videoin, puhuen ja kirjoittamalla

Opettaja voi

  • nähdä kerralla visuaalisesti kaikkien opiskelijoidensa etenemisen
  • antaa helpommin palautetta opiskelijalle
  • hyväksyä helpommin opiskelijoiden tekemiä töitä

Työpaikkaohjaaja voi

  • nähdä ohjaamansa opiskelijan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksen
  • nähdä kuinka opiskelija on edennyt
  • antaa palautetta ja ohjaamaan reaaliaikaisesti opiskelijaa
Lue lisää Futural Skillsista

Muut työkalut

Wilma on opiskelijahallintajärjestelmä. Opiskelijan näytöt ja arvioinnit kirjataan edelleen Wilmaan, josta tiedot siirtyvät Koskeen.

Koko toisen asteen henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössä Office 365 -paketti, joka mahdollistaa toimisto-ohjelmien lataamisen myös omille laitteille.

Koko Tredun henkilökunnalle on tarjolla myös Adobe Creative Cloud -ohjelmistot. Nämä ohjelmat voi asentaa kotikoneellekin ja samoilla tunnuksilla voit käyttää mobiilisovelluksiakin. Adobe CC Expressin työvälineet ovat myös kaikkien opiskelijoiden käytössä.

Työkalujen käyttö on mahdollista myös TOKI-kirjastojen koneilla. Kirjastot tarjoavat oppikirjojen ja muun opiskelumateriaalin lisäksi myös lainaan erilaisia välineitä, kuten kameroita ja ipadeja. Tietoja ja vinkkejä löytyy Osaavan Tredun sivuilta sekä TOKI-verkkokirjastosta.

Saako muita työvälineitä käyttää?

Muiden kuin oppilaitoksen virallisten työvälineiden käyttöä ei ole kielletty, mutta opettajan täytyy tuntea vastuunsa varsinkin jos ohjelmat tai sovellukset vaativat rekisteröitymistä tai keräävät muutoin tietoa opiskelijoista. Kannattaa lukea lisää aiheesta Tietosuoja-sivulta.

Kannattaa myös muistaa, että tukea ja koulutuksia tarjotaan kuitenkin vain niihin työvälineisiin, jotka ovat virallisesti käytössä.

Hyvistä uusista työvälineistä ja onnistuneista kokeiluista saa ja pitää vinkata meille Osaavaan Treduun, niin voimme jakaa tietoa muillekin!