Tredussa tekoälyä saa käyttää. Koko henkilöstöä rohkaistaan tekoälyn käyttöön ja pohtimaan sen hyödyntämistä eri tilanteissa. Opettajat ovat tärkeässä roolissa työelämätaitojen opettamisessa ja valmistamassa opiskelijoita tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa tekoälyä käytetään laajasti. Tekoälyn ymmärrys ja soveltaminen on työelämään siirryttäessä kilpailuetu. 

Tekoälyn käyttö opetuksessa ja oppimisessa 

Opettajan tulee kertoa opiskelijoille tekoälyn käytön periaatteet, haitat ja hyödyt sekä mahdollisen kielletyn käytön rajat. Tärkeää on rohkaista opiskelijoita käyttämään ja tutustumaan tekoälyyn jo koulutuksen aikana ohjatusti ja turvallisesti. 

Opettajan tulee kertoa opiskelijalle, milloin ja miten tekoälyä voi ja saa käyttää tehtävien tekemisessä. Esimerkiksi Moodlen ohjeistuksessa tulee näkyä ohjeistus tekoälyn käytöstä ko. kurssialustalla. 

Tredun tai Tampereen kaupungin Microsoft 365-tunnuksia ei saa käyttää tilin luomiseen tekoälysovelluksiin ja -palveluihin. HUOM! Tredun henkilöstölle ja opiskelijoille käytettävissä valmiina olevat tekoälypalvelut, esimerkiksi Adobe tai Bing Chat Enterprise, ovat sallittuja @edu.tampere.fi -tunnuksella. Tredun tarjoamat tekoälypalvelut, joissa voit käyttää organisaation tunnuksia, päivittyvät Osaava Tredun sivuille. 

Uusia tekoälyratkaisuja suunniteltaessa ja hankittaessa on oltava hyvissä ajoin yhteydessä Tredun ICT-päällikköön ja tietosuojasta vastaavaan suunnittelupäällikköön. Osaan palveluista liittyy käyttö- ja lisenssiehtoja sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita, jotka pitää arvioida ennen käyttöönottoa. 

Opiskelija ei voi esittää tekoälyn tuottamaa vastausta tai tuotosta omanaan. Jos tekoälyn käyttö on sallittu tehtävän teossa, opiskelijan täytyy kertoa miten ja missä kohtaa vastausta hän on käyttänyt tekoälyä. Tekoälyn käyttöön viitataan normaalien viittauskäytäntöjen mukaan. 

Jos opiskelija toimii vilpillisesti ja hyödyntää tekoälyä tehtävässä, jossa se ei ole sallittua tai opiskelija ei kerro tekoälyn käytöstä ohjeiden mukaisesti, noudatetaan Tredun suunnitelmaa kurinpitokeinojen käytöstä ja menettelytavoista. Tämän lisäksi opettaja keskustelee opiskelijan kanssa siitä, että opiskelun tarkoituksena on oppia ja kehittää omaa asiantuntemusta, eikä palauttaa suorituksia.

Huomioi tämä Tekoälyn käytössä

HUOM! Tekoälylle esitetyissä kysymyksissä ja pyynnöissä ei saa koskaan käyttää: 

  • Omia henkilötietoja (nimi, yhteystiedot, syntymäaika…) 
  • Toisten henkilökohtaisia tietoja 
  • Muita tietosuojan alaisia tietoja, kuten terveystietoja, opintorekisterin tietoja jne. 

Tekoälylle esitetyt pyynnöt voivat tallentua käytettyyn sovellukseen ja tietojen jatkokäytöstä ei ole varmuutta, niitä voi olla hyvin hankala tai mahdotonta poistaa käytetystä palvelusta. Esimerkkeinä mainittakoon Open AI-yrityksen kuluttajille suunnatut versiot Chat-GPT-tuotteistaan ja Microsoftin Bing Chat kuluttajaversio, joissa käyttäjän antamia tietoja tai dokumentteja saatetaan käyttää esimerkiksi palvelun kehittämiseen tai palvelua tuottavan yrityksen muihin omiin käyttötarkoituksiin. Tallennetut tiedot voivat sijaita EU-ETA-alueen ulkopuolella eikä niissä välttämättä noudateta EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). 

Tredua koskee myös Tampereen kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohjeistus.

Lue myös:

TOKI-verkkokirjaston Lähdekritiikki ja tekijänoikeus-sivu: https://toki.verkkokirjasto.fi/-/lahdekritiikki-ja-tekijanoike-1 (viitattu 1.11.2023) 

Tietosuojavaltuutetun sivut: https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto (viitattu 1.11.2023) 

Tampereen seudun sähköisten viestintävälineiden käyttösäännöt (Linkki julkaistaan myöhemmin) 

Osaavan artikkeleita tekoälystä

  • Tekoälyllä luotu kuva modernilla tyylillä jossa ihmisiä, tulevaisuutta, teknologiaa ja iloisuutta.

DALL-E 3 käytössä myös Bing Chat Enterprisessa

31.10.2023|Kommentit pois päältä artikkelissa DALL-E 3 käytössä myös Bing Chat Enterprisessa

DALL-E on OpenAi -tekoälypalvelun julkaisema kielimalli, jolla voit tuottaa tekstistä kuvia. Se perustuu GPT-3-malliin. DALL-E 3 on nyt myös käytettävissä Bingin Chat Enterprisessa. Kirjaudu siis Bingin Chat Enterpriseen edu.tampere.fi-tunnuksillasi ja luo kuvia opetukseesi! Kuvia saat (lue lisää...)

  • Näkymä Adobe Expressin generatiivinen tekoäly-sivusta. Voit muuttaa tekstin kuvaksi ja käyttää tekstiehosteita.

Adobe Expressissä voit hyödyntää myös tekoälyä

04.10.2023|Kommentit pois päältä artikkelissa Adobe Expressissä voit hyödyntää myös tekoälyä

Adobe Express päivittyi kesän aikana ja myös siellä voit hyödyntää tekoälyä. Adobe Expressiin on lisätty Adoben Fireflyn ominaisuuksia. Expressiin tuli myös paljon uusia ja monipuolisia ominaisuuksia lisää muista Adoben ohjelmista. Jos siis tarvitset helppokäyttöistä mutta (lue lisää...)

  • Firefly aikuinen käyttämässä tekoälyä opetuksessaan, valokuva 82284

Bing Chat Enterprise – turvallisempi tapa hyödyntää tekoälyä

15.09.2023|Kommentit pois päältä artikkelissa Bing Chat Enterprise – turvallisempi tapa hyödyntää tekoälyä

Moni on jo kevään aikana kokeillut ja testannut ChatGPT:tä ja osa varmasti on jo ottanut välineen aktiiviseen käyttöönsä. Nyt Tampereen toisen asteen koulutuksen Microsoft-tunnuksilla voi käyttää myös Microsoftin omaa Bing Chat Enterprise -tekoälysovellusta. Bing Chat (lue lisää...)

  • Tekoälyn luoma kuva opiskelijoista luokassa Picasson tyylillä

Tekoäly hoi, älä jätä!

27.03.2023|Kommentit pois päältä artikkelissa Tekoäly hoi, älä jätä!

Ensin kuului: ”Ai miten tää siis toimii?” Sitten hetken kuluttua: ”Oooo vaude, täähän on hauska!” Ja sitten tietysti: ”Hei tällähän voi tehdä kaikki koulutehtävät!” ChatGPT on saapunut tredulaistenkin tutuksi kevään 2023 aikana. Yhteiskunnallisten opintojen Maailma (lue lisää...)