eTredu on mukana Osaavan Tredun kehittämisessä

eTredu -toiminnalla kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia. Se on osa Tredun tulevaisuusinvestointeja ja stragtegisten tavoitteiden toteutusta. Kehittämistyöllä tuetaan pedagogisesti suunniteltujen verkko-oppimismahdollisuuksien lisäämistä sekä digitaalisten palveluiden ja virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamista. eTredu kuuluu Kehittäminen ja innovaatiotoiminta -yksikköön.

Osaava.tredu.fi:ssä eTredun toiminta näkyy verkkovälitteisen työskentelyn ohjeina, vinkkeinä, asiantuntija- ja muina ajankohtaisiin teemoihin liittyvinä artikkeleina. eTredun toimintaan kuuluu koulutusten ja tukitoiminnan järjestelyt yhdessä opettajista ja muista eri asiantuntijoista koostuvan Digitiimin kanssa.

Tutustu eTredun koulutuksiin TreduLaaS-palvelussa (linkki avautuu uuteen selainikkunaan). Valitse Palveluntarjoajaryhmäksi Digitiimi.

Tutustu eTredun kirjoittamiin artikkeleihin (linkki avautuu uuteen selainikkunaan).

Alla lyhyet esittelyt eTredun väestä. Ota yhteyttä sähköpostilla tai Teams-viestillä. Sähköpostin loppuosa on kaikilla @tampere.fi

kuvituskuva etredun porukkakuva
verkkopedagogin kuva

verkkopedagogi Ville Palkinen, email: ville.palkinen

Verkko-oppimisympäristöt, niiden kehittäminen ja koulutukset. Digitiimi-koulutustoiminnan vetäjänä Villellä on kokonaisnäkemys Moodlen ja Teamsin toiminnallisuuksista opetuksen työvälineenä. Ville on toimii myös ammattillisen Moodlen kehittäjäverkoston puheenjohtajana ja yhteyshenkilönä Microsoftille.

verkkopedagogi Riikka Saarinen, email: riikka.h.saarinen

Riikan asiantumus kohdistuu erityisesti verkko-opetuksen sisällöntuotannon kysymyksiin. Hän tuntee valmiiden materiaalien käyttömahdollisuudet, niihin liittyvät tekijänoikeudet sekä saavutettavuudessa huomioitavat asiat. Riikalta voi kysyä myös Seppo-pelin opetuskäytön mahdollisuuksista ja on hänellä tietämystä myös Futural Skillsin hyödyntämisestä opiskelijan oppimisen todontamiseksi.

verkkopedagogi Arttu Tuominen, email: arttu.tapio.tuominen

Arttuun kannattaa olla yhteydessä mikäli ollaan kiinnostuneita teknologian opetuskäytöstä. Häneltä löytyy tukea esimerkiksi dronen käyttöön tai sillä tuotetun materiaalin tekemiseen. Hänellä on osaamista VR/AR-teknologian kokeiluun opetuksen monipuolistamisessa.

verkkoviestintäsuunnittelija Siniriikka Nevalainen , email: siniriikka.nevalainen@tampere.fi

Verkkoviestintäsuunnittelijalta saa tukea verkko-oppimisympäristöjen ulkoasun elävöittämiseen ja visuaalisuuden lisäämiseen eri keinoin. Hän vastaa kuvapankin sisällöstä ja harjoittelijan ohjauksesta. Verkkoviestintäsuunnittelijan kädenjälki näkyy myös tämän Osaava Tredun ulkoasussa.

kehittämispäällikkö Sirpa Turunen, email: sirpa.turunen

eTredun toiminan kehittäminen edelleen on Sirpan tavoitteena ja yhteistyötä sen suhteen tehdään sekä omassa tiimissä että muiden kanssa. eTredu-toiminnan hallinnolliset ja viestinnälliset kuviot kuuluvat hänen tontilleen.