Moodlen käyttö opetuksessa tuottaa paljon hyödyllistä dataa opettajalle, opiskelijalle sekä Power BI-linkityksen välityksellä myös ohjauksen ja tuen tekijöille. Jotta opiskelijan toiminnasta syntyy hyödyllistä dataa, pitää muutaman asian olla kunnossa.

Seuraavaan listaan on koottu ohjeita oppimisanalytiikan kehittämiseen Moodle-työtiloissa:

  1. Opetuksessa tulee käyttää Moodle-työtiloja.
  2. Moodle-työtila tulee linkittää Power BI:hin seuraavaa ohjetta noudattamalla: Linkitä Moodle-työtilasi Power BI:hin – Osaava Tredu
  3. Moodle-työtilassa tulee olla käytössä aktiviteetteja. Voit tutustua aktiteetteihin tämän kurssialueen avulla Kurssi: Moodle-ohjeet (tampere.fi) ja MoodleDocs-ohjesivuston avulla Pikaopas opettajalle – MoodleDocs
  4. Moodlen aktiviteeteissa ja työtilassa tulee olla etenemisen seuranta käytössä. Saat sen käyttöön noudattamalla seuraavaa ohjetta: Moodlevinkki: Ota etenemisen seuranta käyttöön – Osaava Tredu
  5. Opiskelijat voi jakaa ryhmiin, jolloin kurssialueen osallistujien hallinta helpottuu huomattavasti. Noudata tätä ohjetta ryhmien luomiseksi: Moodlevinkki: Luo ryhmät – Osaava Tredu

 

Yleisiä huomioita Moodlen tuottamasta datasta, jota voi hyödyntää opiskelijan opiskelun seurantaan ja oppimisanalytiikkaan:

  • Säätämällä Moodlen aktiviteettien asetuksia voi vaikuttaa siihen, millaista dataa opiskelija tuottaa.
  • Erilaista tulkittavaa dataa syntyy esimerkiksi työtilan Raportit-välilehden Lokitiedot-näkymään suuria määriä, mutta datan hyödyntäminen on hankalaa ja aikaa vievää.
  • Opiskelijan suoritukset tulee ensisijaisesti linkittää Edistymisen seuranta -lohkoon, koska sitä seuraamalla sekä opettaja että opiskelija kykenevät seuraamaan kurssin edistymistä nopeasti ja helposti visualisoidussa muodossa.
  • Edistymisen seuranta- palkkeja voi luoda useita rinnakkain, ja niiden näyttämää sisältöä voi muokata haluamaansa muotoon.

 

Teksti: Atte Vallinen

Koonti on tehty Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hankkeessa, jossa Tredu on yhtenä osatoteuttajana.