Tredussa on käynnissä OKM:n rahoittamia projekteja, joiden avulla kehitetään Tredun tiedolla ohjaamista. Yksi kehittämisen osa-alue on Ohjauksen tuki PowerBi näkymän kehittäminen. Näkymässä seurataan opiskelijaryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Viimeisimpänä opiskelijakohtaiseen näkymään on lisätty Moodlen kurssien edistymisen seuranta. Tämän tiedon avulla OMA-opettaja pystyy seuraamaan yksittäisten opintojaksojen edistymistä. Moodle-kurssin näkyminen ohjauksen tuessa edellyttää, että edistymisen seuranta on Moodlessa päällä ja että Moodleen on viety koodi, jolla kurssi kytketään oikeaan tutkinnon osaan tai ytojen osa-alueeseen.

Moodlevinkki: Ota etenemisen seuranta käyttöön (avautuu uuteen välilehteen)

Näin lisäät KOSKI-koodin Moodle-työtilaasi

KOSKI-koodit löytyvät erillisestä osoitteesta

  • Yhteisten tutkinnon osien koodit (linkki avautuu uuteen välilehteen) YTO-koodeissa on vain pakollisten kurssien koodit, valinnaisten koodeja ei ole olemassa. Tarkista listasta, että Moodle-kurssialue ja valitsemasi koodi liittyvät samaan kurssiin. Kurssin kuvaus koodilistassa auttaa tässä, oikean YTO-kurssin koodin tunnistat kuvauksesta ”Käytössä YTO:t”. Tallenna muutokset asetuksiin ja tarkista, että koodi on oikein.
  • Ammatilliset kurssit kytketään tutkinnonosiin. Tutkinnon osien koodit löytyvät ePerusteista Ammatillinen koulutus – ePerusteet (opintopolku.fi). Näet koodin kun avaat näkyviin tutkinnon osat. Koodi on suluissa tutkinnon osan nimen perässä:Tutkinnon osan koodi

 

Koodin lisääminen kurssille

Mene kurssialueellesi ja sieltä asetuksiin.

Moodlen Muokkaa kurssin asetuksia-painike

Asetusten viimeisenä kohtana on Lisäkentät. Kun avaat sen, tulee esiin tekstikenttä ”Tutkinnon osa”, kuten kuvassa alla.

Moodlen lisäkentät-valikko, johon on kirjoitettu tutkinnon osan koodi.

 

Kirjoita kurssiasi vastaava koodi tekstikenttään. Esimerkkikuvassa lisäkenttään on kirjoitettu Työelämässä toimimisen koodi.

 

Teksti: Atte Vallinen ja Tuija Mäkinen