eTredulaiset kertovat kevään aikana kuulumisiaan. Tällä kertaa vuorossa ovat sosiaali- ja terveysalan opettaja Petri Huhtala ja tieto- ja viestintätekniikan yto-opettaja Juha Sormunen.

Tredu on hankkinut Thinglink -lisenssit opettajille ja opiskelijoille. Tavoitteena on jalkauttaa Thinglink osaamista koko Treduun. Thinglink soveltuu hyvin yksinkertaisiin infokuvituksiin tai monimutkaisiin pakopeleihin. Santalahdentien toimipisteessä pidetty tähän liittyen konkreettinen käyttöönotto-opastus henkilökunnalle ja näytetty erilaisia mahdollisuuksia opetukseen liittyen. eTredu on järjesti myös yhdessä TAMKin kanssa kahden päivän Thinglink-työleirin, josta voit lukea tarkemmin täältä. Thinglinkistä tullaan järjestämään koko Tredun laajuinen kolmen kerran koulutus tulevana keväänä, jotka myös tallennetaan. Koulutusten päivämäärät ja linkit löydät Digikehittäjät-tiimistä (kirjautuminen edu.tampere.fi-tunnuksilla).

Thinglink-koulutusta voi myös tilata TreduLaas:in kautta (avautuu uuteen välilehteen, kirjautuminen edu-tunnuksilla) ja mukavasti sieltä on pyyntöjä jo tullutkin Petrille. Kevään aikana on koulutettu jo lähemmäs sata uutta Thinglink-osaajaa. Thinglink kehittyy koko ajan ja uusia ominaisuuksia testataan sitä mukaan, kun niitä tulee. Viimeisempänä mahdollisuutena on tuotu skenaario-työkalu, joiden avulla voidaan tuoda esimerkiksi pelillisyyttä vuorovaikutukseen. Tulevaisuudessa Thinglink:iin lisätään AR (lisätty todellisuus)-mahdollisuudet.

Virtuaalitodellisuuteen, virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja lisättyyn todellisuuteen liittyen on pidetty valtakunnallisia yhteistyöpalavereita eri asiantuntijatahojen kanssa. Tavoitteena jakaa hyviä käytänteitä ja keskustella laajemminkin uusien teknologien mahdollisuuksista erilaisissa oppimisympäristöissä. Suomessa tehdään paljon erilaisia kokeiluita jolloin pyörää on turha keksiä uudelleen.

Tredussa on jo monella alalla käytössä virtuaalisia oppimisympäristöjä esimerkiksi metsäpuolella puut kaatuvat kestävän kehityksen mukaisesti virtuaalisesti, logistiikalla tavarat siirtyvät virtuaalisella trukilla ja media alalla painokoneen opetus on pelillistetty. Pikkuhiljaa teknologian hyödyntäminen valtaa muitakin aloja ja esimerkiksi lisätyn todellisuuden Hololens-laseja on nyt hankittu eTredulle lisää. Petrin tehtävänä on miettiä miten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella näitä voidaan hyödyntää. Seminaariosallistumia on kevään aikana tulossa jo ainakin Tampereella järjestettävä Paidian tapahtuma, Hämeenlinnassa isot ITK2023-konferenssi ja virtuaalisesti mennään Keudan #murros tapahtumaan. Osa opettajista menee myös paikan päälle esittelemään tredulaista kehittämistä.

Kevään aikana Moodle-kurssit ”Minä verkko-opettajana” ja ”Minä verkko-opiskelijana”, ovat päivittymässä ja tarkoituksena saada ne kaikille saataville syksyllä 2023. Juha Sormunen on vetänyt ansiokkaasti opettajille tarkoitettua verkko-ohjauksen Moodle-kurssin päivittämistä työryhmänsä kanssa. Opiskelijoille tarkoitettu kurssia aletaan taas parhaillaan päivittämään. Juhan tehtävänä on ollut myös selvittää analytiikan mahdollisuuksia teknologian käytössä. Tästä on tarkoitus laatia seurantalomake eri aloille.

Turvallisuusmateriaalia on Tredussa paljon, jotka pitää saada henkilökunnalle ja opiskelijoille helposti saataville. Materiaalin siirtäminen virtuaaliseen muotoon helpommin saataville. turvallisuusmateriaalia opiskelijoilla ollaan nyt aloittamassa. Tämä on laaja kokonaisuus, koska opiskelijoille ja opettajille tulee olla omat materiaalit. Haasteena on tietenkin se, että mitä asioita voidaan näyttää julkisesti ja mitä vain sisäisesti niin opiskelijoille kuin opettajille. Tästä työ on siis vasta aluillaan.

Petri & Juha