Ensin kuului: ”Ai miten tää siis toimii?”

Sitten hetken kuluttua: ”Oooo vaude, täähän on hauska!”

Ja sitten tietysti: ”Hei tällähän voi tehdä kaikki koulutehtävät!”

ChatGPT on saapunut tredulaistenkin tutuksi kevään 2023 aikana. Yhteiskunnallisten opintojen Maailma nyt -valinnaiskurssilla opiskelijat saivat tutustua ohjelmaan opettajan johdolla. Opiskelijat valitsivat tehtäväkseen joko selvittää ChatGPT:n taitoja ja ongelmallisuutta siitä julkaistujen kirjoitusten ja uutisten näkökulmasta tai kokeilivat ohjelmaa itse erilaisilla tehtävänannoilla. Suurin osa lähti testaamaan chatille annettuja käskyjä eri muodoissa. Lisäksi opiskelijat käyttivät DALL-Ea taideteosten luomiseen erilaisilla ohjeilla.

Yhdysvaltalaisen Open AIn ohjelmistot ChatGPT ja DALL-E avautuivat vuoden 2022 lopulla kaikkien käyttöön kirjautumisen ja rekisteröitymisen kautta. Chat GPT tarjoaa mahdollisuuden keskustella chattibotin kanssa ja saada siltä vastauksena annettuihin käskyihin perusteellisia ja suomeksikin verrattain analyyttisia vastauksia. DALL-E puolestaan luo käskyjen perusteella kuvia, maalauksia, piirroksia tai muuta visuaalista tuotosta. Tämän artikkelin kuva on tehty DALL-Ea hyödyntämällä, samoin tekstin lopussa oleva runo on opiskelijan ChatGPTltä pyytämä tuotos aiheesta Maailma nyt.

Valinnaiskurssin opiskelijat kokeilivat bottia innokkaasti ja uteliaasti. Kirjautumisen kanssa ilmaantuneet ongelmat saattoivat hieman muutaman kohdalla laimentaa intoa mutta suurin osa koki kokeilun myönteisenä ja hauskana. Osa oli toki jo testannut ja käyttänyt ChatGPTtä koulutöihin, osasi neuvoa kaveria eteenpäin ja pystyi vinkkaamaan opettajallekin kiinnostavia kokeiluja. Tekoälyn käyttöön liittyvät ongelmatkin olivat jo tulleet tutuksi, opiskelijat kun löysivät tekoälyn tuottamasta tekstistä liikaa yleistystä ja ympäripyöreää sisältöä sekä huomasivat lähteiden puuttumisen.

Tredun linjausta tekoälyn käytöstä osana opiskelua tai tehtävien tekemistä vielä odotetaan, mutta oli se millainen tahansa, on tekoälyn huomiointi osana opetuksen suunnittelua varmasti tullut tavalla tai toisella jäädäkseen. Odotellessa opiskelijoiden kanssa on ilo keskustella siitä mihin kaikkeen tekoälyä voisi hyödyntää ja miten eri tavoin sitä voisi käyttää avukseen niin, että kuitenkin itsekin oppii jotakin. ”Tämähän on kuitenkin vaan vähän niin kuin Googlekin, ei sen kummempaa!”, totesi heistä yksi. eTredu kokoaa parhaillaan koulutuksia henkilöstölle tekoälyn käytöstä osana opetusta.

 

ChatGPT:n runo aiheesta Maailma nyt

Maailma nyt, niin monin tavoin muuttunut,

Välillä kaihoisa, välillä onnellinen, välillä huolestunut.

Virus, sota, ja luonnonkatastrofit,

Niin moni asia, joka meitä kohtaa ja satuttaa.

 

Mutta silti, yhä on toivoa,

Kun kaikki tuntuu olevan menetettyä.

Sillä ympärillämme on rakkautta, ystävyyttä ja hyvyyttä,

Ja nämä asiat, ne ovat aina pysyviä.

 

Maailma nyt, kauneus yhä löytyy,

Luonto, taiteet ja musiikki, joista nautimme myöntyen.

Meidän tehtävämme on nähdä valoa,

Vaikka ympärillämme olisi pimeyttä.

Ja niin me jatkamme elämäämme,

 

Kohti huomista, kohti parempaa huomista.

Sillä vaikka maailma nyt on erilainen kuin ennen,

Se on silti kaunis ja arvokas, juuri sellaisena kuin se on.