Etäopetukseen siirtymisen vuosipäivänä 17.3.2021 järjestettiin myös TIEKEn Tietoyhteiskunta-akatemia 2021 -seminaari, jossa pohdittiin tietoyhteiskunnan tämän päivän tilaa ja vaikutusta meidän elämäämme. Liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Pilvi Torsti mainitsi puheenvuorossaan, että tämän etätyöskentelyn ajan hyvistä käytännöistä tulee poimia ne, jotka voi siirtää vakiintuneiksi käytänteiksi. Tämähän on tietysti itsestään selvää, mutta etteivät hyvät toimintatavat jäisi pimentoon tai niitä kehittäisi edelleen, on niihin hyvä kiinnittää huomiota.

Mitä hyvät käytännöt voisivat Tredussa olla? Mitä toimivia juttuja yksittäinen opettaja on havainnut? Miten me voisimme kertoa paremmin näistä toisillemme?

etäopiskelun kuvituskuva

Digitiimin pandemiavuoden kokemuksia käsitelleistä keskusteluista voi poimia yhden selkeän teeman, joka on auttanut paitsi selviämään haasteellisissa tilanteissa myös toimimaan mielekkäämmin. Se on yhteistyö. Esimerkiksi työparimallissa toinen ohjaa opetustilannetta ja toinen tukee taustalla seuraten esimerkiksi chattia. Osia voidaan myös vaihtaa ja keventää sillä tavoin tilanteen tuomaa kuormitusta.

Toinen esimerkki on hybridimalli, jota on kokeiltu työelämäyhteistyökoulutuksessa. Mallissa opiskelijat voivat valita tuleeko koulutukseen paikan päälle vai osallistuuko siihen etänä. Tässä yhteydessä voidaankin todeta, että tämä hyvä Tredun koulutuskäytänne siirtyi suoraan työelämään. Tästä lehtori Sanna Katteluksen Tredun ja Panco Villan yhteistyöstä voi lukea lisää tästä aikaimmin kirjoitetusta artikkelista (linkki avautuu samaan selainikkunaan) Tredun ja Pancho Villan tiivis yhteistyö majoitus- ja ravitsemisalan esimieskoulutuksessa.

eTredun tärkeänä tehtävänä on kerätä ja edelleen jakaa näitä hyviä käytänteitä. Tähän työhön tulemme panostamaan kuluvan vuoden aikana, joten pysykäähän ns. kanavalla.

Alussa mainitun TIEKEn seminaarin materiaalit löytyvät heidän verkkosivultaan (sivu avautuu uuteen ikkunaan) Tietoyhteiskunta-akatemia käynnisti TIEKEn juhlavuoden


Sirpa Turusen kuva
Sirpa Turunen eTredu kehittämispäällikkö

Haasteet hyvien käytänteiden jakamisessa alkavat siitä, että ne olisi löydettävä. Pois tarpeeton vaatimattomuus tai ajatus siitä, että olisi pitänyt tehdä jotain suurta ja mullistavaa. Eikö vain, että usein juuri pienet ideat helpottavat arkeamme eniten ja ovat nopeimpia ottaa käyttöön.