Monella ammattiopistolla on sähköisenä oppimisympäristönä Moodle. Kehittämistä ja ongelmanratkaisua oppilaitokset ovat perinteisesti tehneet tahoillaan, joskin projektien yhteydessä yhteistyötäkin on tehty.

Yhteistyön ja yhteiskehittämisen helpottamiseksi ammattiopistojen Moodle-kehittäjät alkoivat kokoustaa säännöllisti vuoden 2020 alussa. Noin kuukauden välein pidettävien kokousten välillä keskustelu ja kysymykset on mahdollistettu Teamsin tiimilllä. Tiimiin on lisätty kaikki kiinnostuneet Moodle-asiantuntijat useammasta ammattiopistosta. Tätä kirjoittaessa tiimissä on jäseniä noin 50 peräti 14 eri ammattiopistosta.

Koska yhteistyötä ei ole sidottu mihinkään projektiin, on jatko siltä osin turvattu, kunhan osallistujat kokevat tästä toimintatavasta jotenkin hyötyvänsä.

Miten oppilaitokset hyötyvät yhteistyöstä?

”Tämä on ollut omassa työssäni ja sitä kautta suoraan omalle työnantajalleni hyödyllisin yhteistyöfoorumi pitkään aikaan. Kollektiivisen hiljaisen tiedon määrä yhteisössä on valtava ja täältä syntyneiden ja levinneiden hyvien käytänteiden konkreettiset hyödyt ovat näkyneet käytännössä Moodlekäyttäjille rooleista riippumatta.” kertoo Teemu Eskola Careeriasta ja jatkaa:

”Olemme voineet verrata kokemuksia laajalla rintamalla ja käydä keskustelua siitä miten erilaisia lähestymistapoja eri organisaatioilla on ollut yhteisiin haasteisiin. Kaikkien ei ole tarvinnut hakata päätä mäntyyn ainakaan aivan yhtä pitkään jos on voinut oppia muilta jo etukäteen tai ainakin samalla kun uusia ongelmia haasteita on tullut näköpiiriin.”

”Lisähyötynä on ollut myös mahdollisuus esittää yhdessä kehitystoiveita ja ideoita järjestelmätoimittajille, jolloin toiveiden painoarvo automaattisesti kasvaa.”

Jarkko Lehmuskenttä Turun ammatti-instituutista kiittää mahdollisuutta aktiiviseen kokemusten jakamiseen:

”Yhteistyö on ollut todella hedelmällistä. Kaikkialla painiskellaan samojen ongelmien kanssa. Mukana olijat ovat sopivasti kehitystyön eri vaiheissa ja siksi yhteisistä pohdiskeluista ja kokemusten jakamisesta on saatu paljon hyötyä. On myös ollut erittäin mielenkiintoista havaita, mikälaisiin ratkaisuihin muut ovat päätyneet. On hedelmällistä verrata omia tekemisiä muiden kehityskulkuun. Kerrassaan hyödyllistä. On myös henkisesti helpottavaa havaita, ettei ole yhtä oikeaa ratkaisua, eikä näin ollen omakaan tekeminen ole valunut hukkaan.”

Haluatko oppilaitoksesi mukaan kehittäjien yhteisöön?

Mikäli haluat mukaan kehittämään Moodlea ja muita digitaalisia työvälineitä, lähetä sähköpostia Ville Palkiselle (ville.palkinen@tampere.fi) ja pyydä että sinut liitetään mukaan Teamsin Ammattiopistojen Moodle-yhteistyö -tiimiin. Kaikki ammatilliset oppilaitokset ovat erittäin tervetulleita mukaan.