Tredussa Teamsia käytetään monilla eri aloilla myös opetuksessa. Opettajat käyttävät Teamsia mm.

  • eri opintopolkujen pienryhmien työskentelyalustana,
  • opetusmateriaalin jakamiseen sekä tehtävien anto- ja palautuspaikkana,
  • opiskeluun liittyvien asioiden tiedottamiseen ja yhteiseen keskusteluun,
  • etäopetuksessa, jossa opettaja ja opiskelijat ovat omilla koneillaan,
  • kahdenkeskisessä ohjauksessa,
  • työelämä- ja asiakasprojekteissa sekä NY-yrittäjäopiskelijoiden kanssa.

Teams ja nettiyhteys toimivat kokemusten mukaan hyvin. Olennaista on opettajan näkökulmasta tietää, miten Teamsin selainversio toimii verrattuna työpöytäsovellukseen. Opiskelijat käyttävät yleensä selainversiota, jossa on työpöytäsovellusta suppeammat toiminnot. Myös käytettävällä selaimella on vaikutusta toimivuuteen.

Haasteita Teamsissa on ollut ulkopuolisista verkoista Teams-kokouksiin liittymisessä. Kunhan tämä saadaan helpommaksi opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, käyttö varmasti vielä laajenee. Samaan aikaan Teams on jo käytössä monella työpaikalla, mikä tukee sen käyttöä opiskelijoiden kanssa.

Tredu on myös kehittämässä yhdessä Microsoftin ja Mediamaisterin kanssa Teamsin ja Moodlen integraatiota. Tavoitteena on saada kummastakin työvälineestä parhaat ominaisuudet opettajien ja opiskelijoiden käyttöön siten, että niistä muodostuu mahdollisimman saumattomasti toimiva ja helppokäyttöinen kokonaisuus.