Aion kertoa hiukan omia henkilökohtaisia kokemuksia Moodlen käyttöönotosta SOTE-puolella. Tarkoituksena on kuvata prosessia, miten Moodle on kehittynyt siihen missä se on nyt ja mihin se ehkä on menossa.

Moodle oppimisen alustana on ollut tuttu jo aikaisemmilta vuosilta, mutta ammatillisen koulutuksen reformin myötä tulleet ohjauksen uudet tuulet ovat haastaneet meitä kaikkia miettimään sen roolia uudelleen. Olen visualisoinut tämän prosessin ja yritän parhaani mukaan selittää sen. Esimerkki on Soten Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalasta.

 1. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa on 2 tutkinnonosaa: Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40osp. ja Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35osp.
 2. Kurre-työskentelyn helpottamiseksi näille mietittiin aluksi omaperäiset lyhenteet: Mipä40 ja Mipä35.
 3. Molemmat tutkinnon osat jaettiin vielä 2 teoriaosaan ja 1 työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, koska oppilaitoksemme elää 6vko jaksojärjestelmässä.
  • Kun rakenteet oli määritelty, aloimme miettiä mitä asioita ammattitaitovaatimuksista tulee ehdottomasti opettaa lähiopetuksena eli ns. ydinasiat ja mitkä asioista voidaan opiskella muulla tavoin esim. verkossa tai työpaikalla.
  • Toisin sanoen tarjoamme kermakakkua ja leivontahetkiä (perinteinen lähiopetus) sitä haluaville mutta nopeimmille opiskelijoille (nopeat/verkko/OPSO) on tarjolla pakolliset mansikat (ydinasiat lähiopetuksessa) kakun päältä ja kakun ohjeet on itse hankittava verkon kautta tai työelämästä.
 4. Tämän jälkeen Tavoitteena oli tehdä opetus- ja tehtävämateriaalit jokaisesta tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksesta.
  • Käsitteestä ”Minun sydänverellä tehdyt -materiaalit, MINUN!” luovuttiin ja siirryttiin termiin ”meidän yhteiset ja kaikille avoimet CC-materiaalit”. Tarkoituksena, että Moodlessa olevat materiaalit ja tehtävät ovat kaikkien opettajien käytössä ja niitä tehdään, sekä muokataan yhdessä. Se EI poissulje sitä, etteikö opettaja voi käyttää lähiopetuksessa myös halutessaan muitakin materiaaleja. Tavoitteena kuitenkin, että kaikki käyttävät Moodlen materiaaleja opetuksessa ja parhaimmat ideat päivitetään Moodleen.
  • Vain nimetyt henkilöt (tutkinnonosavastaavat) pääsevät muokkaamaan Moodlea, että oppimisalustan hallinnointi ja kehittäminen pysyy yhteisesti sovituissa raameissa, sekä järjestyksessä.
  • Moodlen runko tuli olla kaikilla samanlainen.
  • Sisällöistä ja tehtävistä pidettiin yhteisiä palavereita, koska ammattitaitovaatimuksissa eri tutkinnonosien välillä (esim. perustutkinnot vs. osaamisalat) oli olevan paljon samoja termejä, joten piti käydä keskustelua, että millä tasolla ja mitä asioita opetetaan, ettei puhuta samoja asioita. Tämä vaati paljon työtä
 5. Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset tai niiden osat laitettiin vielä sopiviin kokonaisuuksiin, että niiden opettaminen olisi selkeämpää.
  • Esimerkiksi Mipä40:1 ensimmäisellä viikolla opiskeltiin ”Opiskelija työskentelee sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen” ammattitaitovaatimuksia. Moodlessa on esim. siihen liittyviä havainnollistavia linkkejä, opettajan tunnilla käytyjä materiaaleja ja mahdollisia tehtäviä.
  • Välilehtien nimet näkyvät opiskelijalla myös Wilman lukkarissa, jolloin käsiteltävän aiheen Moodle materiaalit ovat löydettävissä selkeämmin.

Hengähdystauon verran ajatuksia:

 • Verkkomateriaalin ja oppimisalustan kehittäminen ei tapahdu yhdessä yössä. Se kehittyy koko ajan ja siihen on varattava aikaa.
 • On ihan turha keksiä pyörää aina uudestaan eli jakakaa jo olemassa olevia hyviä materiaaleja ja tehkää yhteistyötä niiden kehittämisessä. Opetusmateriaalien avoimuus helpottaa huomattavasti omaa työtaakkaa ja etenkin mahdollisten sijaisten kuormittavuutta.
 • On hyvä, että vain tietyt ihmiset vastaavat Moodlen kokonaisuudesta. Se ei poissulje yhteistyötä vaan syventää sitä.
 • Sallikaa pieniä muutoksia Moodlen alustassa, koska oppimisalustan tarpeet saattavat olla hyvin erilaiset eri tutkinnonosissa. Esimerkiksi Mipän alustalla on käytetty välilehtien lisäksi lapsivälilehtiä selkeyttämisen vuoksi.
 • Moodlessa on paljon potentiaalia mutta sen kaikkien ominaisuuksien haltuunotto vie aikaa, joten kärsivällisyyttä.
 • Tästä on hyvä jatkaa kehittämistä kohti avoimempaa oppimisympäristöä.

Teksti ja kuva: Petri Huhtala