Parhaat ominaisuudet käyttöön sekä Teamsista että Moodlesta. (tekstiplanssi)
Teams ja Moodle ovat hyviä opetuksen apuvälineitä. Parhaat ominaisuudet yhdistämällä on mahdollista saada entistä parempi oppimisympäristö etäopetukseen ja lähiopetuksen tueksi.

Tredu, Microsoft ja Mediamaisteri kehittävät yhdessä Teamsin ja Moodlen yhteensopivuutta. Tavoitteena on saada kummastakin työvälineestä parhaat ominaisuudet opettajien ja opiskelijoiden käyttöön siten, että niistä muodostuu mahdollisimman saumattomasti toimiva ja helppokäyttöinen kokonaisuus.  

”Teamsin ja Moodlen yhdistämisestä on tullut useita kyselyitä asiakkailtamme, joten odotamme paljon tältä yhteistyöltä”, kertoo myyntijohtaja Ville Koiviola Mediamaisterilta.  

Tredussa Moodle on ollut käytössä pitkään (aina), mutta viime aikoina Teamsin käyttö on lisääntynyt myös opetuksen apuvälineenä. Tämän projektin onnistumisen kannalta Tredun opettajien parannusehdotukset ja tähänastiset kokemukset sekä Teamsista että Moodlesta ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

“Myös Microsoftin Suomen oppilaitostiimi on saanut paljon kysymyksiä Teamsin ja Moodlen integraatioon liittyvistä kysymyksistä ja etenkin kokemuksia kaivataan. On mielenkiintoista lähteä tekemään yhteistyötä Tredun ja Mediamaisterin kanssa ja tavoitteena on kaikkia osapuolia miellyttävä lopputulos. Pyrimme myös jakamaan yhteistyön lopputulosta muiden oppilaitosten kanssa”, Micke Alho Microsoftin oppilaitostiimistä jatkaa. 

Moodle on jo nykyisellään monipuolinen oppimisympäristö, jossa erityisesti isojen opiskelijamäärien hallinta on helppoa. H5P:n myötä tehtävätyypit ovat Moodlessa nykyään erittäin monipuolisia. Teamsin viestintäominaisuudet ja yhteistyömahdollisuudet sen sijaan ovat erinomaiset, joten nämä yhdistämällä on mahdollista saada toimiva etäopetuksen kokonaisuus ja oppimisympäristö lähiopetuksen tueksi.  

Lisätietoa aiheesta antavat Tredun kehittämispäällikkö Elisa Helminen (050 5761370) ja Smart Tampere Digiohjelman projektipäällikkö Ville Palkinen (040 1975821).  

Tredulainen: Jos haluat olla oman opetusryhmäsi kanssa kehittämässä digitaalisia oppimisympäristöjä ja erityisesti Teamsin ja Moodlen integraatiota, kannattaa ottaa yhteyttä. Nämä yhteydenotot täytyy toki tehdä Teamsin chatissa.