Tredun sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat tehneet yhteistyönä Moodleen anatomian tentin monivalintakysymyksinä. Kysymyspatteristo koostuu tällä hetkellä noin 70 kysymyksestä, joista opiskelijalle arvotaan tenttiin aina 10 eri kysymystä.

– Suhteessa käyttökelpoisuuteen, tentin tekeminen oli melko vaivatonta ja mukavaakin. Sain riittävän tuen ja kannustan muitakin ajansäästön nimissä tekemään vastaavia tuotoksia muihinkin aineisiin, kertoo hoitotyön lehtori Satu Hautala.  

Satu teki tähän tenttiin suurimman osan kysymyksistä ja muokkasi ne muotoon jota Moodle ymmärtää.

Hyvien kysymysten keksiminen on haastavin vaihe

Hyvän monivalintakysymyksen keksiminen saattaa olla vaikeaa, mutta alansa tuntevat opettajat tästä varmasti selviävät. Tämän tentin kysymykset opettajat laativat Aiken-muodossa samaan asiakirjaan, jotta kysymysten siirtäminen onnistuisi tiedostona.

Esimerkki Aiken-muotoisesta kysymyksestä:

Mikä on Tredussa käytössä oleva digitaalinen oppimisympäristö?
A. Moodle
B. Doodle
C. Leuka ja liitu
ANSWER: A

Kysymykset tallennettiin muistiosta tekstitiedostona UTF8-muodossa, minkä jälkeen tiedosto ladattiin kurssille kysymyspankkiin luotuun omaan kategoriaan. Tekstin muotoilussa täytyy olla todella tarkka, että siirto toimii varmasti.

Huomaa, että kirjaimet A, B ja C täytyy kirjoittaa isolla ja niiden perässä pitää olla piste ja välilyönti.

Tehtäviä keksiessä oikean vastauksen voi laittaa aina A:ksi, sillä Moodle sekoittaa lopullisessa tentissä vastausvaihtoehdot.

Mitä hyötyä tästä toimintatavasta on?

Vaikka näin monen kysymyksen laatiminen on työlästä ja tentin luominen ei välttämättä ole Moodlen helpointa sisältöä, kannattaa tämä vaiva. Tämän jälkeen tentti on opiskelijoiden ja kaikkien anatomian opettajien käytössä, sillä se julkaistiin yhteisessä Moodle-työtilassa.

Läpipääsyn rajaksi ainakin testivaiheessa laitettiin 8 pistettä. Koekaniini ei tenttiä läpäissyt.

Opiskelijan kannalta on todennäköisesti mukavaa, että hän saa heti tietää tentin tuloksen. Opettajalle jää vain sen seuraaminen, että miten opiskelijoiden tentit sujuvat. Mekaaninen tarkistustyö jää historiaan.

Lisätietoa: https://docs.moodle.org/37/en/Aiken_format