Tredussa on voinut opiskella YTO-opintoja verkossa laajasti jo useiden vuosien ajan. Tarjolla ovat olleet kaikki pakolliset tutkinnon osien osa-alueet sekä pieni valikoima valinnaisia osa-alueita. Tänä vuonna Tredussa halutaan panostaa erityisesti opetuksen laatuun ja osana tätä tavoitetta on lähdetty kehittämään ja syventämään myös YTO-verkkokurssien toteutuksia.

Tammikuussa 2024 ryhmä eri aineiden YTO-opettajia aloitti työn kurssien parissa yhteistyötä tehden. Opettajien tavoitteena on lisätä kursseille erityisesti opiskelijan ohjausta ja opettajan läsnäoloa, monipuolisia osaamistavoitteisiin vastaavia tehtäviä ja selkeyttää ylipäätään suoritustapaa. Lisäksi huomioon otetaan tekoälyn käytön lisääntyminen ja opiskelijan osaamisen todentamisen vaatimus. Näillä kaikilla toimilla tavoitellaan laadukkaita kursseja ja erityisesti ilmoittautuneiden opiskelijoiden sitouttamista kurssin opiskeluun.

Verkko-opinnot ovat tarkoitettuja itsenäiseen opiskeluun kykeneville ja joustavia suoritusmuotoja etsiville opiskelijoille. Ohjenuorana ja apuna kehittämistyössä tredulaiset käyttävät Osaavan Tredun sivuille julkaistua Onnistuneen verkko-opetuksen opasta.