Marraskuun alussa Tredussa vieraili saksalaisia koneinsinöörialan opiskelijoita Erasmus-vaihdossa. Opiskelijat tulivat Osnabrückista koulusta nimeltä Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück-Brinkstraße. He tulivat kahdeksi viikoksi eri tutkintoaloille tekemään AR/VR-sprinttiä. Käytännössä tämä tarkoitti, että opiskelijat jakautuivat ryhmiin ja yhdessä mentoriopettajansa kanssa tekivät alaan liittyvän projektin. Suurin osa ryhmistä tuottivat alalle käyttöön Thinglink-työn ja yhdessä ryhmässä tuotettiin Microsoftin Hololenseille Dynamics 365 Guides-ohjeistus.

 

Mentorit ohjasivat opiskelijat töiden pariin

Mentoriopettaja Ville Sirénin opiskelijat tutustuivat aluksi Hololensien käyttöön, jonka jälkeen he mallinsivat Inventorilla 3D-malleja todellisista komponenteista (kontaktori, lämpörele, moottorinsuojakytkin ja automaattisulake), joita siirrettiin aiemmin luotuun ohjeistukseen Guidesissa. Opiskelijat loivat ohjeistukseen uutta sisältöä tekstin, kuvien ja 3D-mallien avulla. ”Ohjeistus jää opiskelijakäyttöön kone- ja tuotantotekniikan alalle, joten opiskelijoiden vierailu ja tehty työ hyödyttää myös jatkossa ” kertoo Sirén.

Yhteisten tutkinnon osien mentoriopettaja Mirita Grubertin ryhmässä opiskelijat saivat itse päättää varsinaisen projektinsa aiheen. Opiskelijat päätyivät tutustumaan ja esittelemään Tredu Metsätien metsäkonesimulaattoreita Thinglinkin avulla, joihin lehtori Janne Ruokonen oli etukäteen lähettänyt kuva- ja videomateriaalia. Lisäksi erillinen vierailu Kurussa, jolloin opiskelijat pääsivät myös testaamaan käytännössä simulaattoreita toi paljon lisätietoa opiskelijoille ja opiskelijat pääsivät myös kuvaamaan lisämateriaalia työtään varten.

”Thinglink oli heille uusi työkalu, jolla lähdettiin yhdessä työstämään simulaattorien esittelyä opiskelijalta opiskelijalle-näkökulmalla. Henkilökohtaisesti sain myös ryhmältä paljon kulttuurisesta näkökulmasta omaa opetustani syventävää tietoa keskusteluidemme pohjalta, koska juttelimme laajasti Saksan opiskelu/oppisopimusmallista ammatillisessa koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa, sekä opiskelutavoista saksalaisissa oppilaitoksissa. Opiskelijoille digitaalisten työkalujen käytön laajuus suomalaisessa ammattikoulutuksessa oli vaikuttava kokemus.” kertoo Grubert. ”Lisäksi opiskelijat innostuivat myös tekstittämään saksaksi jo valmista Youtube-videota VR-ympäristön luomisesta simulaattoreille. Tämä sujuva saksankielinen versio toivottavasti pystytään hyödyntämään myöhemmin Tredussa tai kv-yhteyksissä saksankielisissä maissa” Grubert jatkaa.

Sosiaali- ja terveysalan lehtoreiden Inga Pöntiön ja Petri Huhtalan ryhmät työskentelivät Santalahdentien älykodissa, jossa harjoitellaan itsenäisen asumisen tukemisen teknologisia ratkaisuja. Ingan opiskelijat saivat tehtäväkseen suunnitella ikääntyneen asukkaan riittävän ja ikääntymismuutokset huomioon ottaen älykkään valaistuksen suunnitelman. Tämä suunnitelma toteutettiin myös Thinglink-alustalla 360-kuvin ja valmista suunnitelmaa kokeiltiin myös VR-laseilla. Petrin ryhmäläiset puolestaan 3D-mallinsivat hyvinvointiteknologian välineitä Thinglink-töihinsä ja työstivät niihin ohjeita. ”Minulle jäi erittäin positiiviset kokemukset, koska opiskelijat olivat erittäin innokkaita ottamaan heille uusia ohjelmistoja, kuten Thinglink ja Polycam haltuun. Ryhmät auttoivat ja opettivat myös toisiaan paljon kaikessa.” Huhtala kertoo. ”Lisäksi Thinglink-alustalla hyödynnettiin myös tekoälyn mahdollisuuksia kielenkääntäjän näkökulmasta ja opiskelijat hyödynsivät myös Thinglinkin AR -sovellusta eTredun messuilla.” Huhtala jatkaa.

Opiskelijat pääsivät myös harjoittelemaan dronen lennätystä sekä simulaattorilla ja oikeasti. Opiskelijat koostivat Thinglinkiin kyberturvallisuudesta materiaalia turvallisuusalan lehtori Marika Peuraniemelle. ”Opiskelijat ottivat Thinglinkin käyttöön todella nopeasti” kehaisee Peuraniemi.

Kurussa tutustuttiin simulaattoreihin ja suomalaiseen luontoon

Yhtenä päivänä opiskelijat pääsivät myös tutustumaan Kurussa metsäalan simulaattoreihin ja suomalaiseen luontoon. Simulaattoreita Metsätiellä oli esittelemässä lehtori Tapio Talonen ja opiskelijat pääsivät kokeilemaan mm. Ponssen, Komatsun ja Tenstarin liikealustaista monilaitesimulaattoria. Lisäksi opiskelijat pääsivät tekemään Terrain Editor-ohjelmalla simulaatioympäristöjä. Terrain Editor-ohjelma on John Deeren simulaattoreihin kehitetty simulaation teko-ohjelma. Tehtävänä opiskelijoilla oli luoda ensin tyhjä maasto, lisätä sinne puita sekä tutustua ohjelmaan. Ideana oli luoda ilmastonmuutosta kestävä metsikkö, jossa luodaan yhden puulajin metsän sijaan sekametsikkö. Osa opiskelijoista onnistui tekemään myös korkeuskäyrien avulla erittäin mäkisiä maastoja, useammat tyytyivät varsin tasaisiin maastoihin. Luoduista simulaatioista erikoisin oli umpeen kasvanut asfalttitie, jossa oli varsin tiheä metsä. Tästä saa loistavan umpeen kasvaneen metsäautotien avaushakkuuharjoituksen, johon asfalttialusta tuo varsin mukavan huumorimausteen mukaan. Kaikki onnistuivat luomaan simulaattorissa toimivat harjoitukset, eli he osasivat myös exportata harjoitukset editorista simulaattoriin.

Lisäksi Kurun päivänä oli erinomainen tilaisuus päästä tutustumaan suomalaiseen luontoon Metsätien erä- ja luonto-oppaiden kanssa.

Opiskelijat pääsivät myös toisen kerran tutustumaan suomalaiseen metsään, kun lehtori Janne Ruokonen veti opiskelijoille Thinglink-työpajan, jossa työstettiin rentoutumispolkuja erilaisilla luontokuvilla. Heillä oli tarjolla erilaisia metsäisiä 360-luontokuvia, joista he saivat rakentaa haluamallaan tavalla, joko omaan Thinglink osioonsa tai kokonaan uuteen polkuun luontoaiheisilla kuvilla rakennetun polun.

Loppuhuipennuksena Lynx’s Den

Loppuhuipennuksena vieraillemme järjestettiin projektien esittelytilaisuus, joka päätettiin järjestää ”leijonan luola”-tyyppisenä tapahtumana eli suomalaisittain Ilveksen luolana. Saimme tapahtumaan ilveksiksi yhteistyökumppaneitamme eli Microsoftilta mukana oli Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Saarikannas ja Thinglinkistä Chief Community Officer Louise Jones. Kolmantena ilveksenä oli Tredun edustajana kehittämispäällikkömme Elisa Helminen. Iso kiitos heille hyvistä palautteista vieraillemme! Ja kaikkein tärkeimpänä iso kiitos saksalaisille vieraillemme niin opiskelijoille kuin opettajille heittäytymisestä ja rohkeudesta kokeilla uusia asioita!

 

Co-funded by the European Union logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Open educational resource (OER), published with free licence.
Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.