Thinglink-alustalla toteutettu virtuaalikierros Hervannan kampuksen Hepolamminkadun IT-kirjastoon on julkaistu! Virtuaalikierros esittelee kirjaston tilojen lisäksi  Tuberoomin laitteistoa, 3D-tulostimia ja lainausautomaattia. Kierros on toteutettu tehtävämuotoisesti. Ensimmäinen tehtävä on kirjaston löytäminen kampukselta. Löydät myös kirjahyllyjen sijainnit. Pääset katselemaan kirjastotilaa eri näkökulmista ja tutustumaan kirjastopalveluidemme tarjontaan.

Idea virtuaalikierroksen toteuttamiseen on saatu oppilaitosten yhteistyönä toteutettujen Thinglink-leirien puitteissa. Koulutuksiin osallistui opettajia ja muuta henkilökuntaa ja ne toteutettiin työpajoina. Kaikilla osanottajilla oli oma projektinsa, jota he pääsivät työstämään ja saivat niiden toteuttamiseen ohjeita ja vinkkejä Thinglink-kouluttaja Henri Pennaselta, sekä palautetta ja ideoita muilta kurssin osanottajilta. Voit lukea lisää artikkelista Tredun ja TAMK:in Thinglink-yhteistyöleirillä ideoitiin sisältöjä.

Thinglink on käytettävissä koko Tredussa ja sitä pääsevät hyödyntämään sekä opettajat, että opiskelijat. Alustalla on mahdollista toteuttaa erilaisia virtuaalisia ympäristöjä käyttämällä muun muassa 360-kuvia, videoita ja 3D-malleja. Sisältö viedään Thinglinkiin lataamalla se selainpohjaiseen työkaluun. Tärkeässä roolissa ovat erilaiset hotspotit ja linkitykset. Myös ulkopuolisen sisällön lisääminen onnistuu. Tehtävät luodaan skenaario-työkalulla.

Linkki virtuaalikierrokselle (avautuu uuteen ikkunaan)

Kirjaston virtuaalikierrosta varten on kuvattu 360-kameralla tiloja, jonka lisäksi on hyödynnetty muun muassa erilaisia pohjakarttakuvia ja videota. 360-kamera on kirjastossa myös opiskelijoiden ja opettajien lainattavissa omiin projekteihinsa. Lisäksi lainattavana on muuta sisällön tuottamiseen tarvittavaa välineistöä, kuten järjestelmä- ja videokameroita, sekä mikrofoneja. Toteuta oma Thinglink-projektisi kirjaston välineitä hyödyntäen!

Virtuaalikierros on toteutettu yhteistyössä työssäoppija-digituutorin Jimi Honkon kanssa. Kiitos suuresti Jimille tuotantoavusta!

Virtuaalisen kirjastokierroksen löydät myös TOKI-verkkokirjastosta kohdasta ”Asiakkaana kirjastossa”.