Tammikuussa aloitan lehtorina ammatillisessa opettajakorkeakoulussa TAMKissa. Työtäni Tredun digitaalisten työvälineiden kehittäjänä ja kouluttajana sekä uusien välineiden testaajana jatkaa muu eTredu-tiimi. Ottakaa rohkeasti jatkossa yhteyttä heihin kaikissa digitaalisten työvälineiden pedagogisesti mielekästä käyttöä koskevissa kysymyksissä.

Viime vuodet kehittämistehtävissä ovat olleet varsin mielenkiintoista aikaa. Maailmanlaajuinen pandemia ja oppilaitosten sulkeminen aiheutti sen, että yllättäen kaikki olivat pakotettuja kokeilemaan etäopetusta. Työtä etäopetuksen kehittämiseksi oli tehty paljon jo ennakkoon, mutta arkea se oli harvoille. Toivottavasti edes osa hyväksi havaituista toimintatavoista jäi käyttöön myös koronan jälkeiseen aikaan.

Tredun digitaalinen toimintaympäristö on monipuolinen

Kaikilla tredulaisilla on käytettävissä erittäin monipuolinen valikoima työvälineitä opetuksen, ohjauksen ja oppimateriaalin tuottamisen tueksi. Ainakaan itse en koe, että tässä paletissa olisi merkittäviä puutteita.

Myös ohjeita, koulutusta, opetusvideoita ja vierihoitoa on tarjolla jokaiseen makuun. Teettämämme SELFIE-kyselyn mukaan suurin haaste opettajilla on kuitenkin se, että vuorokaudessa tunnit eivät yksinkertaisesti riitä uuden opetteluun.

Toisaalta haluaisin rohkaista kaikkia kokeilemaan edes hieman uusiakin digivälineitä osana opetusta, sillä kukaan ei vaadi koko opetuksen muuttamista digitaaliseksi. Uusista työkaluista saattaa saada motivaatiota sekä opiskelijat että opettaja itse. Yhteisiin työvälineisiin on myös käyttötukea ja koulutusta tarjolla, joten yksin ei kenenkään niitä tarvitse harjoitella.

Oman ammatillisen uran huippuhetket Tredussa

Mitään yksittäistä tapahtumaa tai saavutusta on vaikea nostaa esille, mutta toimiva yhteistyö lähimpien kollegojen kanssa on ollut antoisaa. Ideoinnille ja muulle vapaalle keskustelulle täytyy löytyä aikaa.

Silloin olen itse kokenut onnistuneeni, jos koulutuksessa tai muun kanssakäymisen yhteydessä olen pystynyt auttamaan opettajia esimerkiksi Moodlen tai Teamsin tehokkaammassa käytössä.

Jos mieleenpainuvin tapahtuma viime vuosilta pitää valita, se on ehdottomasti kylmässä uima-altaassa kelluminen Tredun mainosvideon kuvauksissa ja erityisesti se, että suoritukseni päätyi myös gif-animaatioksi.

Yhteistyö toivottavasti jatkuu

Uskon että monen tredulaisen kanssa tiet kohtaavat jatkossakin projektien tai muun yhteistyön merkeissä. Sekä ammatillisella opettajakorkeakoululla että eTredulla on kuitenkin sama tavoite: opetushenkilökunnan osaamisen kehittäminen ammatillisella toisella asteella.