Kestävä elämäntapa Tredusta -kehittämisohjelman tavoitteena on tukea jokaista opiskelijaa matkalla kohti ammattilaisuutta myös kannustamalla omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Osana Tredun Kehittäminen ja innovaatiotoiminnan teemakohtaisia kehittämispalveluja ja Kestävä elämäntapa Tredusta -kehittämisohjelmaa, toteutettiin 1.3.2021-31.5.2022 Tredun ehkäisevän päihdetyön kehittäminen. Tarve ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen nousi esille kouluterveyskyselyn tulosten, henkilöstön kokemusten ja koronatilanteen aiheuttaman yleisen huolen kautta.

Päihteetön Tredu -toiminnan tavoitteena oli lisätä opiskelijahyvinvointia, ehkäistä päihdehaittojen syntymistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, saavutettavasti ja matalalla kynnyksellä sekä lisätä Tredun henkilöstön ehkäisevän työn osaamista.

Päihteetön Tredu –toimintaan osallistui yli 8 600 tredulaista. Toimipisteille tarjotut Päihteetön Tredu -toimintamuodot olivat ehkäisevän päihdetyön tiedotus- ja -koulutuspalvelut, tapahtumajärjestäminen sekä toimipisteisiin jalkautuva, kohtaava ehkäisevä päihdetyö, jossa hyödynnettiin sosiaalista sirkusta kohtaamisen välineenä. Ehkäisevää päihdetyötä kehitti reilun vuoden ajan projektipäällikön ja kahden ammatillisen ohjaajan tiimi. Kehittämisen aikana tehtiin myös moniammatillista verkostoyhteistyötä mm. Tredun opiskeluhuollon, Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden kanssa.

Päihteetön Tredu -toiminnan tuotoksia ovat Päihteet puheeksi -kooste JokaOpe Teams Linkit ja vinkit -kanavalla, Päihteettömyyssuunnitelma Tredussa TreduLaaS-palvelu sekä Hyvinvoinnin valinnat Seppo-peli, lainattavat sirkusvälineet ja muut ehkäisevän päihdetyön välineet TOKI-kirjastossa sekä Sinä olet tärkeä -piirrosvideo Tredun YouTubessa.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Hyväksyn

Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksella, joka oli suunnattu koronavirusepidemiasta aiheutuneiden pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseen sekä opiskelijoiden kasvaneeseen tuen ja tukipalveluiden tarpeeseen.

Teksti: Laura Sariola

Kuva: Opa Latvala