Oppimiskylä-hanke on ESR-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa valtakunnallisesti kopioitavissa oleva Oppimiskylä Hiedanrantaan. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 760 025 Eur. Hankkeessa Tredu toimii koordinaattorina ja TAMK osatoteuttajana. Hankkeen välillinen kohderyhmä on kuntakokeilun asiakkaat sekä suoria kohderyhmiä ovat yritykset, yhdistykset, Tredun ammatilliset opettajat ja työllisyystoimijat.

Oppimiskylän tavoitteena on palvella haastavassa koulutus- tai työllistymistilanteessa olevia työnhakijoita sekä alueen yritysten työvoiman tarpeita. Osaamisen hankkiminen tapahtuu työelämä painotteisesti aidoissa työympäristöissä yrityksissä. Oppimiskylä tarjoaa opiskelijalle vahvan tuen sekä ympäristöön sopivan pedagogiikan. Oppimiskylässä kartoitetaan työpaikan tarjoamat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen, tunnistetaan asiakkaan tutkinnon osaan sopiva kokemus ja suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Asiakkaalle tehdään koulutussopimus. Asiakas hankkii tarvittavan lisäosaamisen työpaikalla oppimalla. Lopuksi asiakkaan osaaminen todennetaan näytöllä ja suoritetaan näin tutkinnon osa.

Kaksi traktoria parkissa gaffiteilla koristeltujen seinien välissä.

Hankkeessa pilotoidaan kahta eri mallia Onnistumalla töihin – ja Näytön paikka- malleja. Onnistumalla töihin –mallissa oppiminen tapahtuu ryhmässä alueella yritysten tilaamia töitä tehden tavoitteena työllistäminen/osatyöllistäminen. Näytön paikka –mallissa oppiminen tapahtuu yrityksissä tai yhdistyksissä työvaltaisesti. Oppimiskylä etsii ensin yrityksestä työpaikan ja sen jälkeen paikkaan oppijan. Opiskelijalle räätälöidään osatutkinto huomioiden työpaikan vaatimukset sekä oppijan tausta. Oppimiskylä tukee opiskelijaa koulutuksen aikana sekä auttaa häntä jatkoon tavoitteena työllistyminen.

Syksy 2021 meni hankkeen laajentumisen ja toimintatapojen ja prosessien määrittelyn ja sisäänajon merkeissä sekä pilotoiden pääasiassa Hiedanrannan Muovitehtaassa pintakäsittely puolella Onnistumalla töihin-mallia. Mukana oli 4 opiskelijaa, joista 3 vieraskielistä. Lisäksi pilotointiin RaCa- puolella Näytön paikka – mallia 2 opiskelijan kanssa. Yhteisöllisyyden kehittämistä ja seminaarien pitämistä varjosti pahasti Korona-epidemia. Tästä syystä koulutustilaisuudet Oppimiskylän prosessista järjestettiin verkon kautta. Koulutuksilla saavutettiin työllisyystoimijoita kuitenkin varsin kattava määrä (yli 600 henkilöä).

Keväällä 2022 on menossa Näytön paikka- mallin pilotointi useamman yrityksen kanssa sekä hankkeen näkyvyyden parantaminen verkkosivujen ja somemarkkinoinnin ja videoiden avulla. Opiskelijoiden löytyminen oikeisiin paikkoihin on ollut haastavaa kuntakokeilun käynnistymisen ongelmien vuoksi. Pilotointi on kuitenkin alkanut positiivisissa merkeissä ja näyttäisi siltä, että malli toimii hienosti.

Hanke on saanut Hiedanrannan ja Lielahden alueen yritysten kanssa solmittua jo 19 varsinaista yhteistyösopimusta sekä yhdistysten kanssa 5 yhteistyösopimusta. Hanke toimii yhteistyössä myös 11 muun hankkeen kanssa. Helmikuun loppupuolella järjestetty Hiedanrannan Oppimiskylän avoimien ovien päivä saavutti myös suosiota työllisyystoimijoiden keskuudessa. Tarkoituksena on järjestää toinen vastaava päivä vielä tänä vuonna.

Pilotoinnit jatkuvat vielä syksyn 2022 ajan. Hankkeen tämän hetkinen päättymisaika on 31.12.2022.

Lue lisää: Tutustu Hiedanrannan Oppimiskylän verkkosivuihin

Leena Kallion henkilökuvaLisätietoja

projektipäällikkö

Leena Kallio

leena.kallio@tampere.fi