Tietoa kiertotaloudesta on yllin kyllin, mutta tiedon siirtäminen opiskelijoiden osaamiseksi on haaste. Kiertotalous on vielä useille opettajillekin asia, josta ei tiedetä tarpeeksi – saati että kiertotalous osattaisiin sitoa oman alan opetukseen.

Perusymmärrys kiertotaloudesta ja sen vaikutuksesta omaan työhön on kuitenkin tärkeä osa opiskelijoiden ammatillista osaamista, olipa ala mikä tahansa. Kiertotalousosaamista Tredussa kehittävässä KEOSKI-hankkeessa on haluttu helpottaa opettajien työtä, ja hankkeen avulla Tredun henkilökunnalle tarjoutui mahdollisuus osallistua Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) toteuttamaan Kiertotalouden pedagogiset perusteet -koulutukseen.

Koulutuksessa paneuduttiin kiertotalouden rooliin yhteiskunnassa yleisesti, mutta koulutuksen painopiste oli käytännön tekemisessä: kiertotalouteen liittyvissä opetuskokeiluissa. Koulutukseen osallistui noin 30 opettajaa, ja koulutus kesti 5 kuukautta.

TAMK:n kiertotalousasiantuntijat Riitta Vihuri ja Eveliina Asikainen.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kiertotalousasiantuntijat Riitta Vihuri ja Eveliina Asikainen haastoivat opettajia liittämään kiertotalousajattelun käytännön opetukseen.

Ilmastotekojen vaikutuksia arvioidaan matematiikan avulla

Opettaja Pauliina Huhtasalo lähti toteuttamaan opetuskokeilua matematiikassa. Taulukoiden ja graafisten esitysten avulla voidaan opetella, millä tavalla kuvaaja rakennetaan ja miten erilaisia taulukoita tulkitaan. Samalla oli mahdollista nostaa esiin myös kiertotalouden vaikuttavuutta ja termistöä.

– On tärkeää osata tulkita tietoa, jotta voi kehittää omaa toimintaansa ekologisesti järkevämpään suuntaan. Kestävää ammatissa toimimista voi motivoida, kun näkee, miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat: kuinka voi esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai vähentää hävikkiä.

Tekstiilialan opiskelijat ratkomassa vaatetusalan ongelmia

Tekstiilialan opettaja Sari Nieminen pyysi opetuskokeilua varten tekstiilinkierrätystä kehittävästä Nextiilistä muutaman säkillisen aikuisten t-paitoja.

– Koska tekstiilialalla on paljon epäkohtia, on ammatillisen osaamisen kannalta tärkeää, että jo opintojen aikana voidaan pohtia erilaisia ratkaisuja alan kuormituksen vähentämiseksi.
Käytöstä jo kertaalleen poistetuista paidoista poistettiin merkit ja logot, ja ne leikattiin ja koottiin opiskelijoiden suunnitelmien pohjalta uusiksi t-paidoiksi. Ideana oli valmistaa värikkäitä ja iloa tuottavia vaatteita. Opiskelijat innostuivat, kun tekemisellä oli merkitystä: paidat toimitettiin Romaniaan, vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Kokeilun yhteydessä oli myös helppo huomata materiaalin laadun merkitys: hyvälaatuinen kangas kestää käytössä ja sitä voi myös työstää uusiksi vaatteiksi.
Keskustelua vaatetusalan luonnolle ja ihmisille aiheuttamasta kuormituksesta käytiin kokeilun yhteydessä katsotun Ylen ”Verta, hikeä ja t-paitoja” -dokumenttisarjan pohjalta. Sarja konkretisoi puuvillantuotannon, pikamuodin ja vaatetusalan ongelmia.

Kiertotalouspedagogiikka-koulutukseen osallistujia istumassa pienryhmissä pöytien ympärillä.

Yhteinen haaste herätti runsaasti ajatuksia, ideoita ja keskustelua.

Mitä muut tekevät, millaisia resursseja jää hyödyntämättä?

Lähes 20 erilaisesta opetuskokeilusta jokainen osallistuja sai arvokasta tietoa ja kokemusta kiertotalouspedagogiikan vahvistamiseen. Se, että mukana oli myös YTO-aineiden opettajia, laajensi näkökulmia entisestään. Koulutuksen avoin, keskusteleva ilmapiiri auttoi opetuskokeiluissa esiinnousseiden ongelmien käsittelyssä.

Koulutus auttoi osallistujia myös huomaamaan erilaisia kehityskohteita opetusympäristöissä ja toimintatavoissa. Ovatko koneet ja laitteet turhaan päällä, vain tavan vuoksi? Mitä kaikkea päätyykään jätteeksi – ja millaisia resursseja jää hyödyntämättä? Voisiko opiskelijoiden harjoitusyritys perustua kiertotalouden liiketoimintamalleihin?

Kolme ravintola-cateringalan opiskelijaa tekemässä ruokaa.

Kiertotalouden painopisteet vaihtelevat eri koulutusaloilla: liiketoiminnassa korostuvat kiertotalouden liiketoimintamallit kun taas esimerkiksi ravintola- ja cateringalalla keskitytään resurssien tarkkaan hyödyntämiseen.

Kiertotalous opetuksessa haastaa uudenlaiseen keskusteluun

Yleisesti ajatellaan, että opiskelijat ja nuoret ovat edellisiä sukupolvia valmiimpia toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijoiden pohjatiedoissa ja ennakkoasenteissa on kuitenkin paljon vaihtelua. Opetuskokeiluiden yhteydessä nousi esiin muun muassa senkaltaisia ajatuksia, että kierrätetty materiaali laskee tuotteen arvoa. Mitä tähän vastaa opettaja, jolla ei ole laaja-alaista käsitystä kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä?

Koulutuksen aikana vahvistui käsitys siitä, että kiertotalous liittyy aivan kaikkiin koulutusaloihin ja haasteet kiertotalouden opettamisessa ovat yhteisiä. Oman alan peilaaminen muiden alojen käytäntöihin lisäsi koulutukseen osallistujien kokonaisymmärrystä kiertotalouden erilaisista soveltamismahdollisuuksista.

Opiskelijoille on tärkeää saada oman alan kiertotalousosaamista, mutta aivan yhtä tärkeää on välittää opiskelijalle kokonaiskuva kiertotalouden toiminnasta. Opettajien osaamisen tulee olla sillä tasolla, että myös opiskelijat sisäistävät kiertotaloutta vahvistavat toimintatavat omassa työssään.

 

***

Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI) on käynnistynyt Tredussa vuonna 2020. Hanke liittyy Tredun Kestävä elämäntapa -strategiaan, ja tavoitteena on edistää sekä oppilaitoksen henkilökunnan että opiskelijoiden kiertotalousosaamista.

EU:n, Vipuvoimaa EU:lta, Työtehoseuran, ELY-keskuksen, Tredun ja Keoski-hankkeiden logot.

Teksti: Hanna Määttänen
Kuvat: Sari Nieminen (otsikkokuva), Hanna Määttänen ja Tredu