Organisaatiokulttuuri sisältää organisaation toimintakulttuurin, laatukulttuurin ja johtamiskulttuurin.

Tredun organisaatiokulttuuria uudistetaan ja vahvistetaan osana Tredun strategista ohjelmaa 2019-2022:
  • Pedagogisella ohjelmalla varmistetaan laadukas koulutus ja ohjataan Tredun pedagogisia käytäntöjä. Pedagogisella ohjelmalla tuetaan toimintakulttuurin uudistumista sekä pedagogista asiantuntijayhteisöä ja pedagogista hyvinvointia.
  • Osaava ja hyvinvoiva Tredu –henkilöstöpoliittisen ohjelman tavoitteena on, että tredulainen toimintakulttuuri edistää jatkuvaa oppimista ja kehittämistä, osallisuutta, innovointia ja vahvistaa hyvinvoivaa työyhteisöä ja hyvää johtamista.
  • Laatuohjelman tavoitteena on yhtenäistää prosesseja, käytänteitä ja toimintatapoja. Laatukulttuuri luodaan yhdessä tredulaisten, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.
  • Tredun johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisohjelman tavoitteena on mahdollistaa Tredun strategisen ohjelman toteutus ja kehittää Tredun johtajuus- ja johtamiskulttuuria sekä varmistaa esimiesten ja johdon kyvykkyyttä johtaa.

Työkirja Tredun Sankareille

Kulttuuri on asia, joka syntyy ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, kulttuuria ei muuteta käskemällä. Kokonaisuudessaan kulttuurin uudistaminen ja vahvistaminen on prosessi, jonka pohjalla tulee olla tietoinen asenteiden, ajattelun tai toiminnan muutos.

Tredun kulttuurikäsikirjaa valmistellaan 10/2021-03/2022 K&I:n ja Tredu Henkilöstöpalvelujen yhteistyönä yhdessä tredulaisten kanssa. Kulttuurikäsikirjan valmisteluun osallistuvat Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena ja Kohti huippulaatua lännessä -hankkeet. Kulttuurikäsikirja tehdään työkirjan muotoon. Työkirja on tarkoitettu kaikille tredulaisille ja tiimeille uudistuvan toimintakulttuurin edistämiseksi.

Tavoitteena on ensin saada tilannekuva Tredun nykyisestä organisaatiokulttuurista ja tehdään kulttuuriin liittyviä oletuksia näkyviksi. Mukaan tekemiseen pääset mm:

Vuodenvaihteessa on lisäksi järjestetty yleisiä keskusteluja tredulaisesta organisaatiokulttuurista, näissä keskustellut asiat ovat mukana kulttuurikäsikirjan valmistelussa.

Seuraa myös TreduLaaSiin tulevia uusia toimintakulttuurin uudistamiseen ja vahvistamiseen liittyviä palveluita! Kaikista uusista TreduLaaS-palveluista kerrotaan viikoittain Tredun henkilöstön Teamsissa.