Tredun organisaatiokulttuuri

Kulttuuri on Tredun henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus, jonka avulla tredulainen arvottaa itseään ja rakentaa identiteettiään. Kulttuurin piirteet muotoutuvat erilaisiksi Tredun eri toimipisteissä. Kulttuuriin kuuluvat kaikki ne asiat, joita tredulaiset ovat historiansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan, uskomaan ja nauttimaan. Kulttuuri on kollektiivinen ilmiö, mutta yhtenäiskulttuuria ei sellaisenaan ole.

Organisaatiokulttuuri sisältää organisaation laatukulttuurin, johtamiskulttuurin ja toimintakulttuurin.

Virittäydy tredulaiseen organisaatiokulttuuriin ja tee alla oleva testi siitä, millainen tredulainen Sinä olet?

 

Tredun kulttuurikäsikirja, työkirja Tredun sankareille

Tredun kulttuurikäsikirjaa valmistellaan 10/2021-03/2022 ja valmistelua tehdään Tredun Kehittämisen ja innovaatiotoiminnan ja Tredu Henkilöstöpalvelujen yhteistyönä yhdessä tredulaisten kanssa. Kulttuurikäsikirjan valmisteluun osallistuvat myös Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena ja Kohti huippulaatua lännessä -hankkeet.

Jokainen tredulainen on tervetullut mukaan kulttuurikäsikirjan valmisteluun tekemiseen, mm.:

1) Käyttämällä TreduLaaS-palveluja, joiden avulla kerätään tietoa Tredun organisaatiokulttuurin tilannekuvaa varten:

2) Osallistumalla OPH:n Q-KULT-analyysin tekemiseen kevään 2022 oman toimipisteesi laatuiltapäivässä, johon saat kutsun toimipisteesi laatuvastaavalta.