Kävimme viettämässä eTredu-porukan kanssa kesäisen päivän 2.6. Kurun Metsätien toimipisteessä. Tutustuimme Janne Ruokosen isännöimässä vierailussa Kurun simulaattoreihin, Luho-oppimisympäristöön ja opetuskäytössä toimiviin droneihin.

Päivämme alkoi droneihin tutustumisella. Käytössämme oli kaiken kaikkiaan neljä dronea. Pienin käytössämme olleista droneista DJI Mini 2 painoi alle 250 g ja sen pienuus todellakin hämmästytti. Kyseinen drone oli varustettu kameralla ja sitä ohjattiin älypuhelimen ja dronen ohjaimen avulla. Älypuhelin välitti dronen kameran kuvaa näyttöönsä ja varsinaisella ohjaimella hallittiin dronen toimintoja. Älypuhelimen näytöltä pystyimme seuraamaan, kun drone kohosi korkeuksiinsa paljastaen Kurun upeat metsämaisemat. Muut käytössämme olleet dronet olivat DJI Mavic 2 Pro -nelikoptereita, jotka olivat kooltaan huomattavasti suurempia ja painoivat noin kilon verran. Kahta näistä pystyttiin ohjaamaan Smart Controller -ohjaimella, johon on sisäänrakennettu näyttö. Tällöin omaa älylaitetta ei tarvitse kytkeä ohjaimeen kiinni.

Droneilla lentäminen tuntui alkuun yllättävänkin helpolta, sillä ohjaaminen ja laitteen käsittely muistutti paljon konsolilla videopelien pelaamista. Kaksi joystickiä ja liipaisinnäppäimet toivat vahvasti mieleen Playstationin peliohjaimen. Varsinaisen lennättämisen lisäksi pystyin myös säätämään kätevästi dronen asetuksia kosketusnäytön avulla lentämisen aikana. Dronen pystyy laittamaan esimerkiksi seuraamaan haluttua kohdetta kameralla. Tämä on erittäin kätevä ominaisuus esimerkiksi silloin, jos kohde on liikkeessä. Ohjaaja voi keskittyä vain dronen ohjaamiseen ja tällöin kameran automatiikka hoitaa kohteen seuraamisen. Dronen saa myös laskeutumaan lähtöpisteeseensä, joten myös laitteen laskeutumisessa voidaan hyödyntää laitteen automatiikkaa.

Droneihin tutustumisen jälkeen Janne Ruokonen esitteli meile Luhoa, joka on suomalaisten metsäoppilaitosten yhteinen luonnonhoidon valtakunnallinen verkko-oppimisympäristö. Janne on toiminut hankkeen ja sisällöntuotannon koordinaattorina oppilaitosten osalta. Luhon oppimisympäristössä tutustutaan 360 panoraamakuvien avulla aitoihin tilanteisiin eri puolilla Suomea, joita metsäkoneenkuljettajalle on tullut tai voi maastossa tulla vastaan. Oppimisympäristön tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista sekä auttaa kuljettajia tekemään päätöksiä monimuotoisuutta lisäävillä metsänhoidollisilla toimilla. Oppimisympäristön pedagogisesta sisällöstä ovat vastanneet useat oppilaitokset ympäri Suomen ja verkkopalvelun sisällöntuotanto on rahoitettu OPH:n kautta haetulla “Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt” -hankeella.

Loppupäivän tutustuimmekin simulaattoreihin. Kurun Metsätiellä on valjastettu useita simulaattoreita metsäkonekäytön opetukseen. Simulaattoreissa on aidot metsäkonekuljettajan penkit kaikkine hallintalaitteineen. Näkymä simulaatioon tehdään VR-lasien kautta. Ajokokemus on järisyttävän immersiivinen ja todentuntuinen. Kurun metsäoppilaitos on ensimmäisenä maailmassa toteuttanut VR-simuloidun metsäkonesimulaation yhdessä John Deeren kanssa. Luokan viidestä simulaattorista neljä on toteutettu John Deeren koneilla ja yksi simulaattoreista on Ponssen simulaatio.

Opiskelijan on mahdollista harjoitella niin puunkaatoa kuin korjuuta erilaisissa metsäympäristöissä. Opettajalla on käytössään simulaatiotyökalu, jolla hän voi rakentaa haluamansa oppimisympäristön erilaisista maasto-objekteista ja pinnanmuodoista lähtien. Työkalun näkymä muistuttaa hyvin paljon koordinaatistoon sijoitettua suunnistuskarttaa, jota voi halutessaan muuttaa oman näköisekseen oppimisalustaksi. Simulaattori tunnistaa työkalulla tehdyn mallin ja muodostaan sen pohjalta simulaation.

Viimeisenä ohjelmassa oli tutustuminen VR-simulaatioon, joka oli tehty metsäkoneen kouran kasaamisesta ja purkamisesta. Simulaatiossa metsäkoneen koura oli mallinnettu täysin vastaamaan kyseistä kouraa oikeassa elämässä. Kouran toimintoja on mahdollista nähdä simulaation avulla hyvin yksityiskohtaisesti ja jokaisen osan kohdalla on selitys siitä mikä kyseinen osa on ja miten se liittyy kouran toimintaan. Tämän kaltaisella simulaatiolla on mahdollista harjoitella koneen, tai laitteen purkua sekä toimintaa omaehtoisesti, niin ettei tarvitse pelätä, että esimerkiksi rikkoisi jotain. Tämän kaltainen simulaatio syventää laitteiston ymmärrystä, sekä mahdollistaa loputtoman osien ja merkityssuhteiden tutkimisen.

Päivä oli erittäin silmiä avaava ja monella tavalla opettava. Se antoi paljon uusia ajatuksia, miten ja mitä asioita tulevissa virtuaalitodellisuusratkaisuissa tulisi hyödyntää, sekä herätteli ajatuksia dronejen käyttöön tulevaisuuden opettajuuden tueksi.

Teksti: Arttu Tuominen
Kuvat: Tiina Tomperi, Ville Palkinen ja Janne Ruokonen


eTredu – Kehittäminen ja innovaatiotoiminta

eTredu -toiminnalla kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia ja eTredu kehittäminen on osa Tredun tulevaisuusinvestointeja. Kehittämistyöllä tuetaan pedagogisesti suunniteltujen verkko-oppimismahdollisuuksien lisäämistä sekä digitaalisten palveluiden ja virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamista. eTredu kehittäminen toteuttaa osaltaan Tredun strategisia tavoitteita.