Dronet, eli miehittämättömät ilma-alukset ovat yleistyneet viime vuosina yksityiskäytössä, kuin myös yrityskäytössä. Droneja on olemassa eri kokoisia eri käyttötarkoituksiin, mutta viime aikoina yleistyneet suhteellisen pienikokoiset ilma-alukset tarjoavat lukuisia käyttömahdollisuuksia ja ratkaisuja moniin ongelmiin.

Yksityiskäytössä yleistyneet dronet ovat usein varustettu kameralla, jolla on mahdollista nähdä esimerkiksi hankalakulkuisiin paikkoihin kätevästi yläilmoista. Ilmasta käsin alueen tutkimisesta voi olla hyötyä esimerkiksi tapahtumien suunnittelussa tai erilaisten paikkojen esittelyssä. Asunnon myyntivideosta saa esimerkiksi paremmin kuvan lähiseudusta, katon ja rännien kunnosta tai erilaisista rasitteista, kun kohdetta tarkastellaan yläilmasta käsin. Droneen on myös mahdollista liittää esimerkiksi lämpökamera, josta voi olla hyötyä kadonneen etsinnässä tai rakennusten lämpövuotojen paikantamisessa. Tulevaisuudessa droneja saatetaan hyödyntää myös erilaisten pakettien toimituksessa tai ruokakuljetuksissa.

Dronen käytöstä voi olla hyötyä myös koulutuksen tukena. Esimerkiksi työkoneilla tehtävissä ammateissa dronen voi laittaa kuvamaan oppilasta ilmasta käsin, jolloin voidaan selkeämmin huomata puutteita ajotavoissa tai ylipäätään laitteen käytössä. Myös havainnollistavan oppimateriaalin ja esimerkiksi ohjevideoiden tekemiseen dronet tarjoavat uusia kuvakulmia ja mahdollisuuksia kuvata suurempaa kokonaisuutta kerralla. Opetukseen voidaan tuoda kirjaimellisesti uusia ulottuvuuksia dronejen avulla.

Uuden lainsäädännön myötä dronejen säädökset yhtenäistetään koko EU:n alueella. Dronejen käyttäjiä uudistus velvoittaa rekisteröitymään dronetoimijarekisteriin. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät kuitenkin ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät kuuluvat siis automaatisesti rekisterin piiriin. Tämä on tärkeä asia huomioida dronen käyttöä suunnitellessa.

Voisi sanoa, että tällä hetkellä vain mielikuvitus on rajana dronejen käytössä ja kuten monessa muussakin uudessa teknologiassa, pedagoginen tarkoituksenmukaisuus odottaa löytäjäänsä. Dronejen käyttö yleistyy ja kasvaa sitä mukaa kun laitteiden hinnat alenevat ja kun uusia käyttökohteita keksitään. Dronet ovat jo tänä päivänä vakiinnuttaneet asemansa tietyissä toiminnoissa se käytön monipuolisuuden ja helppouden vuoksi. Uskon vahvasti, että dronen käyttö tulee olemaan tulevaisuuden tekijöiden perustaitoja.

Lisätietoa aiheesta: https://www.droneinfo.fi/


eTredu – Kehittäminen ja innovaatiotoiminta

eTredu -toiminnalla kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia ja eTredu kehittäminen on osa Tredun tulevaisuusinvestointeja. Kehittämistyöllä tuetaan pedagogisesti suunniteltujen verkko-oppimismahdollisuuksien lisäämistä sekä digitaalisten palveluiden ja virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamista. eTredu kehittäminen toteuttaa osaltaan Tredun strategisia tavoitteita.