Alakohtaisten simulaattoreiden koulutuskäytön lisäksi etsimme parhaillaan Tredussa alustaa sellaiselle palvelulle, jota voitaisiin hyödyntää laajemmin koko koulutusorganisaatiossa. Tahtotilamme olisi myös se, että voisimme itse rakentaa yhdessä opiskelijoiden ja mahdollisten yhteistyöyritysten kanssa ympäristöön sisältöä virtuaaliympäristöön. Näin saisimme juuri sellaista koulutusmateriaalia, josta olisi eniten hyötyä.

Olemme jo tutustuneen POKE:n mielenkiintoiseen toimintatapaan AltSpace-alustalla, Virtuaalimaailmastako vaihtoehto teamsille (linkki avautuu samaan ikkunaan) ja edelleen teemme bencmarkkausta kiinnostavien virtuaalimaailmojen toteutusten suhteen. Olemme pyytäneet useita esittelyjä eri VR-teknologialla oppimisympäristöjä tuottaneilta yrityksiltä. Kehitys on ollut nopeaa ja esitellyt toteutukset ovat olleet todella vaikuttavia.

Toukokouun 2021 alussa kävimme tutustumassa tamperelaisen Virtual Dawnin palveluihin ja toimintaan. Heidän toimintaansa esittelivät Antti Martikainen ja Pyry Parkkola. Virtual Dawn on virtuaalitodellisuuden luontiin erikoistunut suunnittelutalo. Mukana oli muutama VR-teknologian opetuskäytön kehittämisestä kiinnostunutta tredulaista. Tutustuimme Virtual Dawnin uuteen Virtual Education World -alustaan, joka on kokonaisuus erilaisia oppimistilannesimulaatioita.

kaksi henkilöä vr-lasin päässään
Tredulaiset testaavat simulaatioita.

Teknologian opetuskäytön kehittämiseen painottunut verkkopedagogimme Arttu Tuominen kuvaa omia vierailun kokemuksiaan:

”Virtual Education Worldiin astuessaan pelaaja on huoneessa, joka vaikuttaa jonkinlaiselta avaruussukkulan aulatilalta. Ympärilleen katsellessa huomaa kuinka eri suunnissa on erilaisia huoneita. Eri huoneisiin kulkiessaan pelaaja näkee eri ammattialoja, joista pelaaja voi valita haluamansa simulaation.

Tutustuin itse leikkaushuonesimulaatioon, jossa oli tarkoitus valmistella leikkaussali leikkausta varten. Minulla ei ollut entuudestaan minkäänlaista kokemusta laitteista ja eri vaiheista, joita tilanne piti sisällään, mutta peli opasti minua vaihe kerrallaan kohti seuraavaa vaihetta. Pelin pelattuani mieleeni oli kirkastunut se kuinka tärkeää jatkuva käsien desinfiointi ja suojahansikkaiden vaihto on, jottei bakteerit pääse leikkausinstrumentteihin. Harjoittelu tuntui melko realistiselta ja itselle tuli usko, että oikeassa elämässä samasta tehtävästä selviytyisi kyseisen harjoitteen pohjalta.”

Kännykkä, jossa virtuaalisimulaationäkymä
Simulaation harjoituksen etenemistä voi seurata esimerkiksi kännykän välityksellä.

Alustassa on erityisen mielenkiintoinen se ajatusmalli, että sinne tuotettu materiaali on muidenkin sen lisenssien hankkineiden käytössä. Eli Tredun tuottama virtuaalisesti mallinnettu oppimisprosessi olisi myös muiden oppilaitosten käytössä ja vastaavasti voisimme hyödyntää muiden kehittämiä simulaatioita. Näin suunnittelu- ja kehitystyön kustannukset tulisivat käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Teksti: Arttu Tuominen ja Sirpa Turunen
Kuvat: Sirpa Turunen


Sirpa Turunen
Sirpa Turunen
kehittämispäällikkö eTredu

Erityisesti julkisella rahalla toimivien opetusorganisaatioiden ollessa kyseessä on hyvä hakea kestäviä ratkaisuja ja yhteistä hyötyä muiden vastaavien toimijoiden kanssa, vaikka se nopeiden kehitysvaiheiden ollessa kyseessä ei kovin helppoa olekaan. Uskon yhä laajenevaan yhteistyöhön. Meillä ei ole aikaa eikä varoja tehdä samoja asioita erikseen koulutusaloilla tai edes pelkästään omissa oppilaitoksissamme. Olemme mielestäni uuden ajattelu- ja toimintatavan äärellä. Matkakertomus on alkanut!