Tutkimusten mukaan virtuaalitodellisuus tarjoaa mahdollisuuden erittäin syvään oppimisen ja läsnäolon tunteeseen, joka muodostuu virtuaalilasien luomasta illuusiosta, että henkilö siirtyy virtuaalitodellisuuden luomaan maailmaan ja paikkaan. Tätä ilmiötä kutsutaan immersioksi eli henkilö ”uppoaa” pelaamiseen niin syvästi, ettei hän tiedosta ulkopuolista maailmaa. Teams –palaverista toiseen siirtyilyn (ja siinä sivussa muiden asioiden hoitamisen sijaan) palaveri virtuaalimaailmassa voisi tuottaa jotain uutta ja erilaista yhdessä työskentelyn tueksi.

Miltä esimerkiksi virtuaalipalaveri paljussa kuulostaisi Teams palaverin sijaan? Aika rohkealta ainakin ensimmäisellä kerralla, eikö vain?! Ehkä istahdammekin nuotion ääreen paistamaan makkaraa ja suunnittelemaan tulevaa koulutusmateriaalia, joka oli palaverin aiheena.

Nuotiopaikka virtuaalimaailmassa
AltSpace-tilaan rakennettu nuotiopaikka

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa asioita, joissa vain mielikuvitus on rajana. Siellä asioihin voi perehtyä pelillisyyden ja leikin keinoin. Aina voi aloittaa alusta ja toistoja voi tehdä tarpeen mukaan. Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan luoda todella aito kokemus. Immersiota voidaan hyödyntää oppimisen lisäksi myös erilaisissa seminaareissa ja palavereissa, jossa läsnäolo ja erilaisiin asioihin keskittyminen korostuu. Tämä on mahdollista myös ilman VR-laseja, joskin ne syventävät kokemusta.

POKE:n kokemuksen AltSpace-ympäristöstä

Saimme Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolta (POKE) esimakua siitä mitä virtuaalitodellisuus voi tuoda mukanaan, kun virtuaalisen materiaalin tuotantoon saadaan mukaan innostunut harrastajaporukka. Poken virtuaalitoimintoja meille esitteli teknologisen koulutuksen koordinaattori Katja Huttunen, joka peliharrastajana on kokenut virtuaalimaailmoissa liikkuja.

Katjan virtuaalihahmo
Katja virtuaalihahmossaan toivottamassa tulijaa tervetulleeksi.

POKE:lla on tällä hetkellä käytössään Microsoftin AltSpace -virtuaaliympäristöön luotu Pokeland. Se pitää sisällään erilaisia mallinnettuja tiloja ja kohteita. Pokelandiin astuessa saapuu sisään metsäiseen rantamaisemaan, jossa lehmät laiduntavat, sauna ja palju ovat lämpiämässä ja tuuli liikuttelee puiden oksia. Keskelle pihaa pystytetyssä lipputangossa liehuu POKE:n lippu ja lipputangon alla hyrisevät maa- ja metsätalouden koulutusaloilta tärkeät traktori ja metsäkone.

POKE toteutti lokakuussa 2020 perinteisen Keksintöjen viikon virtuaalisena messutapahtumana yhteistyössä järjestäjien kanssa. Siellä niin messuvieraat, puhujat kuin näytteilleasettajatkin liikkuvat virtuaalisessa messukeskuksessa. Vaihtoehtona virtuaalihahmon luomiselle oli tilaisuuden seuraaminen YouTuben kautta. Näin tapahtuma saatiin toteutettua pandemiatilanteesta huolimatta.

Messutapahtuman tila
POKE:n toteuttaman messutapahtuman näyttelytilasta.

Nykypäivänä virtuaaliset tilat voidaan mallintaa erittäin uskottavan näköisiksi ja niihin voidaan lisätä täysin todellisiakin, oikeasta elämästä löytyvää informaatiota esimerkiksi kuvien ja videoiden muodossa. Todellinen tila tai huone voidaan myös mallintaa erittäin uskottavan näköiseksi virtuaalimaailmaan. Näin on POKE:ssa tehty esimerkiksi ammattiopiston Äänekoskella sijaitsevan Piilolan kampuksen tilalle, joka on todellisuutta vastaava jokaista tiiltä ja pistorasiaa myöten.

Tilaan saapuessa saattaa hetkeksi unohtaa olevansa virtuaalitodellisuudessa, sillä se vaikuttaa ensi silmäykseltä niin autenttiselta. Ilmoitustaululla pyörii video POKE:n eri koulutusaloilta ja tilassa sijaitseviin eri huoneisiin voi halutessaan siirtyä vaikkapa työskentelemään.

Aulatila poken kampukselta
Todellisuutta vastaava tila virtuaalimaailmassa.

Virtuaalitodellisuudessa ei kuitenkaan ole pakko kaiken olla todellisen tuntuista. Miltä tuntuisi mennä pitämään palaveria meren pohjassa sijaitsevaan lasipalloon, jonka ympärillä erilaiset kalat ja uiskentelevat ja merenpohjassa olevat heinät väreilevät? Ihan päinvastoin kuin oikean elämän akvaariota katsellessa nyt kalat katselisivatkin meitä! Ihan vain yhtenä esimerkkinä tiloista, joissa oppilaat ja henkilökunta voivat tavata toisiaan, jutella päivän aiheista ja mahdollisesti nähdä asioita uudesta näkökulmasta.

Tila veden alla
Ryhmätyötila veden alla.

Kiitämme Katjaa silmiä ja mahdollisuuksia avaavasta esittelystä! Tämän artikkelin kuvissa olevat tilat on rakentanut Digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Jukka Seppänen ja opiskelija Sara Kumpulainen (Keksintöjen viikon tila). Artikkelin olemme kirjoittaneet POKE:n Katjan sekä eTredun Artun ja Sirpan yhteistyönä.


Sirpa Turunen
Sirpa Turunen
eTredun kehittämispäällikkö

Olemme eTredussa pohtineet AltSpace-virtuaalimaailman kokeilemista oman työskentelymme työkaluna sekä mahdollista käyttöä opetuksessa. Tämä aihe on erityisen lähellä verkkopedagogi Arttumme kehittämisaluetta ja häntä saankin kiittää suurimmasta osasta yllä olevaa tekstiä. Tällä hetkellä tekniset ongelmat organisaation tunnuksilla kirjautumisessa haastavat asian ja odotamme ratkaisua siihen ennen kuin pääsemme eteenpäin.
Intoa kyllä olisi!