Tredun tuotekehitysprojektissa on kehitetty koulutuksen suunnittelun ja tuotteistamisen työkaluksi tuotekorttipohja. Tuotekortti auttaa hahmottamaan koulutuskokonaisuutta ja varmistaa, että kaikki olennaiset yksityiskohdat tulee huomioitua koulutusta suunnitellessa.

Tuotekorttia voi hyödyntää:

  • Check -listana koulutustuotteen tuotteistamisessa
  • Nettisivutekstien ja muiden koulutusesitteiden kirjoittamisen apuna;
  • Tuotteen tuunauksen pohjana, esimerkiksi räätälöidessä tuotteesta sopivampi jollekin tietylle asiakkaalle tai suunniteltaessa hybridi-tuotetta.
  • Pohjana asiakkaan kanssa koulutustarpeista keskustellessa tai yhteisen ymmärryksen luomiseksi tietyn koulutustarpeen kohdalla.

Tuotekortin voit ladata käyttöösi Ideasta tuotteeksi- työtilasta Moodlesta. Työtilasta löydät myös valmiiksi täytetyn esimerkkituotekortin.