eTredu-projekti on aloittanut työnsä koko laajuudessaan huhtikuussa 2021. Tätä onkin odotettu! eTredun toimintaan kuuluu Digitiimiksi nimetty verkko-opetuksen tukiyhteisö, johon kuuluu yhteyshenkilöitä eri alojen opettajista, kirjastosta, sovellusasiantuntijoita sekä kolme verkkopedagogia ja verkkoviestintäasiantuntija. eTredu-projektia hallinnoi kehittämispäällikkö ja kokonaisuus kuuluu K&I-yksikköön.

Verkkopedagogit auttavat verkko-opetuksen toteuttamisessa

eTredu-projektissa työskentelee vuoden 2021 loppuun kolme verkkopedagogia, joista kaksi aloitti tehtävässään huhtikuun alussa. Koska digitaalisuuden opetuskäytön maailma on niin moninainen ja nopeasti kehittyvä, verkkopedagogeille on valittu omat painopisteet. Kaikki kolme kyllä avustavat kaikissa verkko-opetukseen liittyvissä kysymyksissä, mutta kehittämiseen on jokaisella oma näkökulmansa.

Kuvassa verkkopedagogit Ville, Riikka ja Arttu toiminnan suunnittelupäivässä huhtikuussa 2021
Verkkopedagogit Ville, Riikka ja Arttu toiminnan suunnittelupäivässä huhtikuussa 2021. 

Monelle jo entuudestaan tuttu verkko-opetuksen tuki, Ville Palkinen, jatkaa verkkopedagogin tehtävässään ja keskittyy verkko-opettamisen työvälineisiin ja niihin liittyviin kehittämistehtäviin ja verkostoihin.

On todella hienoa, että verkkopedagogien määrä on Tredussa moninkertaistunut. Nyt voimme jakaa vastuuta ja työtaakkaa sekä keskittyä omien vahvuuksiemme hyödyntämiseen opetushenkilökunnan tukemisessa. Syventyminen tiettyihin opetuksen digiratkaisujen osa-alueisiin on nyt myös mahdollista, kun tekijöitä on enemmän. Itse näkisin, että oma työni jatkossakin koostuu ensisijaisesti Tredun yhteisten digityövälineiden käyttökoulutuksista ja erityisesti Moodlen kehitystyöstä. Moodlen ja Teamsin koulutuksia kannattaakin kysellä suoraan minulta, toteaa verkkopedagogi Ville.

Uutena verkkopedagogina aloittanut Riikka Saarinen on myös monille tuttu kasvo, mutta nyt uudessa tehtävänkuvassa. Hänen painopisteensä liittyy verkko-opetuksen sisällöntuotannon tukemiseen ja siinä laadun näkökulman huomioiminen.

Uusi työ uudet kuviot! kuvailee Riikka muutosta. Siirryin tehtävään Tredun tieto- ja kirjastopalveluista, jossa ohjasin asiakkaita aineistojen käyttöön. Nykyiseen työhöni kuuluvat myös erilaiset aineistojen sisällöt sekä tekijänoikeudet ja saavutettavuus. Lisäksi voit kysyä minulta Seppo-pelillisyysalustasta, joka on kevään ajan kokeilussa Tredussa.

Toinen uusi verkkopedagogi, Arttu Tuominen, keskittyy erityisesti teknologian opetuskäytön tukemiseen. Tämä onkin juuri nyt nopeasti kehittyvä sekä myös osin haastava kehittämisen osa-alue. Teknologiaa on käytettävissä, mutta opetuksessa toimivaa sisältöä vielä puuttuu, joten tekemistä riittää.

Aloitin Tredussa verkkopedagogina tämän vuoden huhtikuussa, kertoo Arttu. Työnkuvaani kuuluu erilaisten virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntäminen opetuksessa. Toimin myös osana Tredun digikehittäjiä ja digitiimiä ja pyrin olemaan apuna myös muiden digitaalisten vempaiden ja ohjelmien käytössä.

Verkkoviestintäsuunnittelija tukee viestinnällistä laatua 

Tiina Tomperin kuva

eTredun verkkoviestintäsuunnittelija Tiina Tomperi toimii muun muassa opetushenkilöstön tukihenkilönä opetusmateriaalien visuaalisuuden ja saavutettavuuden varmistajana. Mikäli opettaja kaipaa apuja tai vinkkejä esimerkiksi Moodle-kurssinsa visuaalisuudessa, voi rohkeasti lähestyä Tiinaa.

Tiina koostaa parhaillaan Moodlen JokaOpeen sisältöä viestinnällisestä ja graafisesta näkökulmasta, jonka perustana toimii Tredun graafinen ohjeisto. Tällä hetkellä JokaOpesta löytyy opastusta Tredun kuvapankin käyttämisestä sekä muiden kuvapankkien hyödyntämisestä omissa kursseissaan. Lisäksi työn alla on materiaalipankki, jonka kautta opettajat voivat vapaasti ladata graafista materiaalia kurssien käyttöön.

Hei, moi ja hei! Astuin Tredulaisuuden ja samalla Digitiimiläisen saappaisiin tämän vuoden tammikuussa. Nämä kyseiset saappaat ovat tuoneet minulle monenlaisia mielenkiintoisia verkkoviestintäsuunnittelijan työtehtäviä liittyen viestintään, graafiseen suunnitteluun sekä opetushenkilöstön tukemiseen ja kouluttamiseen. Nämä kaikki työtehtäväni liittyvät laajempaan kokonaisuuteen, eTreduun.

Verkkopedagogien rinnalla pyrin pitämään tuntosarveni ojossa Tredun virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen, nimenomaan visuaalisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta. Olemme jo muun muassa saaneet Moodleen käyttöön oletuksena Tredun graafisen ohjeiston mukaiset värit ja fontit. Olemme välittäneet myös muita käytettävyyteen liittyviä toiminnallisuuksia, joita voisi parantaa, Moodlen kehittäjien tietouteen.

Verkkoviestinnän harjoittelija työskentelee eTredun-projektissa toukokuun 2021 loppuun ja hän onkin tarpeellinen apu ja lisäkäsi materiaalipankin rakentamisessa ja muissa graafisissa ja viestinnällisissä tehtävissä.


Sirpa Turunen
eTredun kehittämispäällikkö
Sirpa Turunen

eTredu-projektissa on nyt erinomaista asiantuntijuutta opetushenkilöstön tueksi verkko-opetusta suunniteltaessa ja sitä toteutettaessa. Maailma on muuttunut ja meidän on muututtava sen mukana, joten riittävä tuki myös digitaalisen opetusympäristön kehittämiselle onkin juuri nyt enemmän kuin ajankohtaista.