Verkkopalvelujen saavutettavuus koskee jokaista meitä, niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Saavutettavuus tarkoittaa verkkosivun helppoa käytettävyyttä. Rakennetun ympäristön kohdalla puhutaan esteettömyydestä ja digitaalisessa maailmassa saavutettavuudesta. Vuonna 2019 voimaan tullut Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta antaa puitteet verkkosisältöjen saavutettavuusvaatimuksille. Näitä sisältöjä ovat mm. opetusmateriaalit, joita tallennetaan Moodleen tai Teamsiin.

Hyvä verkkopalvelu on selkeä lukea ja helposti havaittava. Palvelun tulee teknisesti olla käytettävä. Tämän hoitavat puolestamme ne, joilta ostamme palvelun, mutta sisällön opetukseen tuotamme itse. Tällöin kannattaa muistaa muutama asia.

Hyvän verkkopalvelun tulee olla

  1. Havaittava
  2. Hallittava
  3. Ymmärrettävä
  4. Lujatekoinen

Havaittavuus tarkoittaa, että lukija hahmottaa sivun. Tekstin ja taustan väliset värikontrastit tulee olla riittäviä, jolloin teksti erottuu paremmin sivulta. Videoissa tulee olla tekstitys ja kuvissa vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti ruudunlukuohjelmia käyttävälle.

Hallittavuuteen liittyy sivuston helppo navigointi eli sivustolla on helppo liikkua. Otsikot ja sivulla olevat painikkeet tulee olla helposti erottuvia. Linkkien tekstit tulee olla kuvaavia. ”Lisää tietoa tästä” ei riitä, vaan linkillä tulee olla merkitys, esimerkiksi ”lue lisää saavutettavuudesta”.

Ymmärrettävyys puolestaan tarkoittaa, että sivustot toimivat ruudunlukuohjelmilla ja on kirjoitettu selkeällä kielellä. Selkeä yleiskieli usein riittää, mutta joskus voi olla tarpeen käyttää myös selkokieltä. Myös sivustolle tuodut Word-tiedostot, Powerpoint-esitykset ja pdf-tiedostot tulee olla luettavissa ruudunlukuohjelmilla.

Lujatekoisuus tarkoittaa toimintavarmaa sivua, jolloin se teknisesti toimii erilaisilla ohjelmilla ja laitteilla ja myös apuvälineohjelmilla.

Saavutettavuus on meidän kaikkien asia. Hyvän verkkosisällön luominen niin, että mahdollisimman monen on sitä helppo käyttää, vaatii suunnittelua etukäteen. Kun teemme materiaalia ja otamme näitä asioita huomioon, olemme jo hyvällä alulla.

 

Lähteet

TOKI-verkkokirjaston linkit saavutettavuuteen

Saavutettavuusvaatimukset.fi

Saavutettavasti.fi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta