Oppimiskylä-hanke on ESR-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa valtakunnallisesti kopioitavissa oleva Oppimiskylä Hiedanrantaan. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 760 025 Eur, josta omarahoituksen osuus 20 %. Hankkeessa Tredu toimii koordinaattorina ja TAMK osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen ammatillisen osaamisen kehittäminen aidossa työympäristössä sekä pedagogisten toimintatapojen kehittäminen työelämän rakenteisiin sopiviksi. Tavoitteena on, että Hiedanrannan kaupunginosaan syntyy alueen yritysten kanssa yhteistoiminnallisesti kehitetty Oppimiskylä. Oppimiskylän taustalle rakennetaan pedagoginen malli. Oppimiskylän pedagogista mallia tukee hankkeessa käyttöön otettava digitaalisen oppisen alustaratkaisu. Hankkeen taustalla Hiedanrannan Tredu-pilotointi, joka on alkanut 30.4.2018 ja joka on nyt laajentunut orientoivaksi oppimisympäristöksi Hiedanrannassa ja jossa opitaan työvaltaisesti. Hankkeen välillinen kohderyhmä on kuntakokeilun asiakkaat sekä suora kohderyhmä on yritykset ja opinto- sekä uraneuvojat. Hankkeessa Tredu vastaa käytännön kehittämisestä Hiedanrannan alueella osallistaen muita toimijoita. Tredu vastaa myös maahanmuuttajien valmennusryhmän pilotoinnista. TAMK vastaa pedagogisen mallin suunnittelusta.

Hankkeen virallinen aloitus oli 1.9.2020 ja hankkeesta on pidetty ensimmäinen seminaari syyskuussa 2020. Rekrytointien viivästyminen on kuitenkin viivästyttänyt hankkeen varsinaista aloitusta, sillä projektipäällikkö Leena Kallio pääsi aloittamaan hankkeessa 19.10.2020, ammatillinen ohjaaja Anne Meronen 14.12.2020 ja ammatillinen opettaja Vesa Jarske 1.2.2021. Lisäksi S2 opettajan rekrytointi on vielä menossa. Hankkeen alku on mennyt perehtymiseen, tilannekuvan määrittelemiseen ja laajan yhteistyöverkoston pystyttämiseen. Korona epidemia on omalta osaltaan vaikeuttanut hankkeen toimintaa, varsinkin yhteisöllisten seminaarien pitämistä. Tredu- pilotoinnin pedagogisen mallin ensimmäisen version kuvaaminen on TAMK:lla työn alla ja sen pitäisi valmistua piakkoin. Hanke on saanut Hiedanrannan yritysten kanssa solmittuna jo 7 varsinaista yhteistyö sopimusta ja uusia sopimuksia solmitaan jatkuvasti. Tavoitteena on saada kokoon 15 yhteistyösopimusta hankkeen aikana. Ensimmäiset brief:t opinto-ohjaajille hankkeesta järjestetään huhtikuun aikana. Oppimiskylä toimintamallin pilotointien on tarkoitus alkaa tämän kevään aikana ja jatkua syksyllä. Pilotointi tapahtuu yrityksissä työvaltaisesti pääasiassa maahanmuuttaja taustaisten kuntakokeilun asiakkaiden kanssa. Koulutusalojen siirtymisen ajoitus Hiedanrantaan Oppimiskylän puitteissa riippuu yritysten kanssa sovittujen pilotointien ajoituksista. Tilapalveluiden pilotin on tarkoitus alkaa pintakäsittely puolella näillä näkymillä elokuussa. Muiden yritysten kanssa tapahtuvista piloteista tulee tarkempaa tietoa myöhemmin. Hankkeen tämän hetkinen päättymisaika on 31.12.2022.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Leena Kallio
leena.kallio@tampere.fi