Ohjauksen nivelet kuntoon-hanke on OPH:n Oikeus osata –hankekokonaisuuden 30.6.2022 saakka jatkuva hanke, jonka painopistealueena on opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun kehittäminen. Hanketta koordinoi Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti ja muita projektitoimijoita ovat Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Turun kristillisen opiston säätiö, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Invalidisäätiö SR. Tredussa hankkeessa toimii opinto-ohjaajia, opettajia ja erityisopettaja.

Kaksi kättä, joissa palapelinpalaset

Ohjauksen nivelet kuntoon –hankkeen tavoitteena on opinto-ohjauksen kehittäminen nivelvaiheissa: siirtymissä perusopetuksesta ammatilliselle toiselle asteelle ja ammatillisista opinnoista työelämään ja jatko-opintoihin. Hankkeessa kehitetään perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä ja ammatillisten opintojen jälkeistä nivelvaihetta, vahvistetaan opiskelijoiden toimintakykyä ja edistetään heidän kiinnittymistään opintoihin sekä kehitetään urasuunnittelun ohjausta.

Hankkeen aikana kootaan perusopetuksen opinto-ohjaajien käyttöön digitaalisia esittelymateriaaleja. Opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin parannetaan suunnittelemalla aloittaville opiskelijoille opintojen ”starttipaketti” ja opiskelijoiden jatko-ohjausta luomalla ammattikorkeakouluopintojen suorittamismahdollisuuksia eri koulutusaloille. Lisäksi kehitetään Tredun urasuunnittelun ohjauksen malli. Varhaisen tuen toimintaa jalkautetaan ja juurrutetaan koostamalla henkilöstölle varhaisen tuen koulutuspaketti ja järjestämällä koulutusta.

Hannele Hämäläisen henkilökuva

Lisätietoja

projektipäällikkö
Hannele Hämäläinen
040 711 5345