Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena –hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon edistäminen. Vertaansa vailla – hanke kuuluu toimenpidekokonaisuuteen Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki.

Liitutaululle on kirjoitettu Together (yhdessä) ja piirretty ihmishahmoja

Hankkeen tavoitteena on vertaisverkostomaisen toiminnan avulla tukea ammatillisia oppilaitoksia johtamis- kehittämis- ja esimiestyössä. Tredun osatoteutuksessa tehdään töitä strategisen, valmentavan ja pedagogisen johtamisen tukemiseksi. Valmentavan työotteen ja työkulttuurin edistäminen sekä tiimitoiminnan kehittäminen ja tuki kuuluvat myös hankkeen toimenpiteisiin. Osana valmentavaa esihenkilötyötä kehitetään ja lanseerataan TreduLaaS – palvelevan johtamisen verkkopalvelu. Kehittämisen teemoiksi on noussut myös näin etätyön ja etäjohtamisen aikakauden myötä fasilitointiosaaminen. Hanke toimii yhteistyössä myös muiden ammatillisen oppilaitosten johtamisen kehittämiseen keskittyvien hankkeiden kanssa.

Vertaansa vaille -hanke on käynnistynyt tammikuussa 2021 ja päättyy kesäkuussa 2022. Hanketta koordinoi Omnia ja Tredun lisäksi mukana ovat Hyria, Gradia, Luksia, WinNova, Keuda, Salpaus, Sedu, Vamia, Yrkesakademin i Österbotten, Redu, Kpedu, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun ammatti-instituutti.

Tiina Huovilan henkilökuva

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Tiina Huovila
tiina.huovila@tampere.fi