Erivärisiä tyhjiä paperikylttejä

Ammatillista etumatkaa ja kilpailukykyä asiakkaillemme Tredun koulutustuotteilla!

Tampereen kaupungin oppisopimusrahaston rahoittaman projektin tavoitteena on tarjota tukea koulutustarjonnan asiakaslähtöiseen uudistamiseen (tuotteistamiseen)Tredussa.

Ideasta tuotteeksi -palvelu Moodlessa

Ideasta tuotteeksi logo

Moodleen on luotu Ideasta tuotteeksi -tuotekehitysmalli. Se tarjoaa työkaluja, vinkkejä ja case -esimerkkejä koulutustuotteiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen -ideasta tuotteeksi saakka. Palvelua on kehitetty yhteistyössä laajan tredulaisen verkoston kanssa. Kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilun menetelmiä. Ideasta tuotteeksi- tuotteistamisprosessi on jaettu viiteen moduuliin; asiakaslähtöisyys, tuotteistaminen, markkinointi, tuotteen testaus ja tuotteen jatkokehittäminen. Tuotteistamisen malli vakiinnutetaan osaksi Tredun toimintajärjestelmää.

Tuotteistamiskoulutukset

Projekti tarjoaa tuotteistamisosaamiseen liittyviä koulutuksia tredulaisille. Koulutuksia on järjestetty muun muassa asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen, verkkokirjoittamiseen, markkinointiin, koulutustuotteiden hinnoitteluun ja palvelumuotoiluun. Kaikkien koulutusten tallenteet löytyvät Ideasta tuotteeksi -Moodlesta.

Koulutustuotepilotit projektissa

Koulutusaloilla tuotteistetaan ja pilotoidaan yhdessä oppisopimustyönantajien kanssa oppisopimuskoulutustuotteita. Tredussa on käynnissä 14 koulutustuotepilottia, joissa on mukana yli 40 työelämän yhteistyökumppania. Piloteista saatuja case -esimerkkejä hyvästä työelämäyhteistyöstä koulutustuotteiden kehittämisessä ja erilaisista pedagogisista ratkaisuista on jaettu Ideasta tuotteeksi Moodlessa.

Tuotteistaminen monessa mukana

Tuotteistamisen edistämiseksi Tredussa tehdään yhteistyötä monen tahon kanssa, muun muassa:

  • koulutusalojen toimijoiden kanssa
  • markkinointiryhmän kanssa
  • aikuiskoulutuksen kehittämisessä (jatkuvan oppimisen palvelut)
  • työllisyyden kuntakokeilun toimijoiden kanssa
  • ennakointityöryhmän kanssa
  • eri hankkeiden kanssa, kuten verkkokauppa, maksullinen palvelutoiminta, verkko-opetuksen hanke ja KEOSKI -hanke
  • koulutusviennin kanssa
  • LaatuTredu –työryhmässä
  • JokaOpe -työryhmässä
  • OSKE:n kanssa

Haluamme toimia vuorovaikutteisesti ja tarjota hyvää palvelua Tredun koulutusaloille tuotteistamisen merkeissä! Ideasta tuotteeksi -palvelun lisäksi autamme mielellämme tuotteistamisen asioissa henkilökohtaisesti. Jos sinulla on koulutustuoteidea tai tarvitset apua tuotteistamisen käynnistämiseen ja eteenpäin viemiseen, ole yhteydessä Hannaan tai Annikaan.

Kuvassa Hanna Orava

Lisätietoja:

projektipäällikkö Hanna Orava
hanna.orava@tampere.fi

projektisuunnittelija Annika Jokivuori
annika.jokivuori@tampere.fi