Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Polkuja – hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon edistäminen. Polkuja – hanke kuuluu toimenpidekokonaisuuteen Oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen.

Tredun osatoteutuksessa tavoitteena on tukea niin opiskelijoita kuin vahvistaa myös henkilöstön pedagogista osaamista. Näin alkuun henkilöstön työn tukemiseksi tuotetaan materiaalia mm. kielitietoisuudesta ja selkokielisyydestä ja kuinka ne voidaan ottaa huomioon omassa opetuksessa, niin lähi- kuin etäopetuksessa. Hankkeessa kehitetään myös yhteisten tutkinnon osien selkokielistä toteutusta verkko– ja hybriditoteutuksissa. Opiskelijoiden perustaitojen kartoitukseen otetaan käyttöön aikuisten perusopetukseen Futural Skills. Erityisesti digitaitoihin tukea tarvitseville opiskelijoille tullaan järjestämään työpajoja taitojen kartuttamiseen. Tavoitteena on myös mallintaa pedagogisia ratkaisuja kuinka teoriaopinnot saadaan osaksi työpajatyöskentelyä ja tutustumiskäyntejä.

Polkuja hanke -kuvituskuva

Yhteistyötä kehitetään myös opiskelijoiden nivelvaiheiden tukemiseksi mm. työpajatoiminnan, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen, VALMA -opintojen sekä yhteistyöverkoston kautta.

Hanke on käynnistynyt tammikuussa 2021 ja päättyy kesäkuussa 2022. Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja osatoteuttajina mukana on Tredun lisäksi; Turun ammatti-instituutti, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Ammattiopisto Specia ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Tiina Huovilan henkilökuva

Lisätietoja

projektipäällikkö
Tiina Huovila
tiina.huovila@tampere.fi