Osaamo on osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin verkosto, joka tuo yhteen työllisyys- ja koulutustoimijat. Osaamon tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja ja keinoja osaamisen kehittämisen tarpeisiin, edistää työntekijän ja työnantajan kohtaamista sekä selkeyttää sirpaleista palveluntarjontaa. Toiminnassa huomioidaan yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeet sekä aikuisväestön tarpeet työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä sekä ohjautumisessa työllistymistä edistäviin palveluihin ja yrittäjyyteen. Osaamossa rakennetaan asiakaslähtöistä työllisyyttä edistävää palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus sujuvoittaa ja monipuolistaa palveluita ja ratkaisuja,​ edistää työllistymistä ja jatkuvaa oppimista. Yhteiskehittäminen parantaa koulutukseen ohjautumista, osaavan työvoiman saatavuutta ja pienyrittäjien osaamisen kehittämistä. Osaamossa tuotetaan matalan kynnyksen palveluita verkostomaisesti ja yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa.

Kehittämistyötä tehdään 6Aika Osaamo -hankeverkostossa. Hanketoteuttajia ovat Oulun, Helsingin, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit sekä Tampereen aikuiskoulutussäätiö sr, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Laurea ammattikorkeakoulu Oy.

Tampereella pilotoidaan Osaamon toimintaa sosiaali- ja terveysalalla sekä lähialoilla. Tampereen konsortion osatoteuttajia ovat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Verkoston toimintaan osallistuu myös  muut oppilaitokset, SoTe-alan yritykset ja työnantajat, TE-palvelut, ELY-keskuksen asiantuntijat ja aluehallintoviraston neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Hanke toteutetaan 1.4.2020 – 31.12.2021. Hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Lilli Tolvila, lilli.tolvila@tampere.fi