Oppimisympäristön kehittämishankkeessa päätettiin syksyllä 2020 hankkia verkko-opetuksen ja -ohjauksen kehittämiseen koulutusta. Kehittämispäällikkö Anne Haapalehto kertoi koulutuksen alkaessa, että tämä oli ensimmäinen koulutus pitkiin aikoihin, joka tuli täyteen ensimmäisen päivän aikana.

Koulutus järjestettiin 15.1.−12.2.2020 välisenä aikana kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen sisältyi viisi tunnin tai kahden tunnin mittaista live-webinaaria, joissa työstettiin moduulien aiheita ohjatusti keskustellen. Kurssilla työskenneltiin 5-6 henkilön pienryhmissä ja ryhmäjako tehtiin ennakkokyselyn vastausten pohjalta.

”Koulutus oli mielestäni hyvin toteutettu moduuleiksi. Siinä oli selkeä alkuinfo, joka eteni pienten tehtävien ja webinaarin kautta kohti seuraavaa moduulia. Moduulien jaksotus oli riittävä, eikä tehtäviä ollut liiaksi. Tehtävät olivat omaan työhön soveltuvia ja ne laittoivat pohtimaan omia toteutuksia. Webinaarit olivat erinomaisia lyhyitä paketteja, jolloin oli helppoa raivata tunniksi itselleen kalenterissa tilaa, vaikka olikin päällekkäisyyksiä. Pienryhmät toteutuivat hyvin ja tärkeintä niissä oli pikemminkin ajatusten ja kokemusten vaihto, kuin tehtävien läpikäynti. Koulutuksesta sain paljon kokonaisvaltaisempaa lisätietoa esim. kurssien käsikirjoituksiin ja verkkopedagogiikkaan. Moodle oli rakennettu selkeäksi kokonaisuudeksi. Pidin kovasti tällaisesta lyhyemmästä mutta hiukan intensiivisemmästä koulutuksesta”, kertoi lehtori Petri Huhtala.

Koulutuspäivät osuivat aina samaan arkipäivään ja kaikilla osallistujilla ei ollut mahdollisuutta opetuksen takia osallistua webinaareihin. Kaikilla osallistuilla oli kuitenkin mahdollisuus suorittaa kurssi samassa aikataulussa, koska kaikki webinaarit tallennettiin. Helsingin yliopiston tekemän seurannan mukaan kurssin läpäisyaste oli korkea ja tallenteita katsottiin ahkerasti.

Tredun digitiimi tuki koulutuksessa Tredun digitaalisiin työkaluihin liittyvissä kysymyksissä. Yliopiston järjestämien tapaamisten yhteydessä järjestettiin koulutuksia ja infotilaisuuksia meidän työvälineistämme. Tämä toimintatapa osoittautui järkeväksi, sillä nyt kouluttaja saattoi keskittyä ensisijaisesti verkkopedagogiikan kysymyksiin”, kertoo Tredun verkkopedagogi Ville Palkinen.

”Koulutus palveli hyvin sekä digiasioissa kokeneita, että vasta ensimmäistä kurssia suunnittelevia opettajia. Koulutus ei ollut liian tekninen, mutta tehtäviä tehdessä ja seminaareissa joutui / pääsi kokeilemaan joitakin alustoja ihan käytännössä. Digitiimin tuki ja lyhyet täsmäkoulutukset olivat arvokas lisä ”, lehtori Julia Jelagina kirjoitti antamassaan palautteessa.

Kouluttajien palaute Tredun osallistujista oli myös erittäin positiivista. Heidän mukaansa Tredun opettajien osaamisen taso on korkea. Webinaareihin osallistuminen oli aktiivista ja verkkotapaamiset olivat mukavia yhteisiä hetkiä. Tunnelma kurssilla oli innostunutta. Kouluttajien mielestä opettajien osaaminen verkkomateriaalin ja verkkokurssien tekemisessä on korkealla tasolla. Työkalujen käyttö oli jo tuttua ja päästiin nopeasti etenemään perusasioista käsikirjoituksen ja laadukkaan kurssirakenteen pariin.

Kehittämispäällikkö Anne Haapalehto on kerännyt palautteita osallistuneilta ja pohtii näiden koulutusten jatkoa syksylle 2021. Mikäli kiinnostuneita on, tällainen voidaan kenties järjestää uudestaan.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Haapalehto, anne.haapalehto@tampere.fi