Tuotteistamisosaamisella parannamme asiakaskokemusta ja pystymme paremmin arvioimaan koulutusten vaikuttavuutta. Tuotteistamalla haetaan vakiintuneita tapoja ratkaista esiin tulevia, toistuvia asiakkaiden ongelmia, tämä sujuvoittaa koulutusten suunnittelutyötä.

  • Kehitetään koulutuksia ymmärtämällä asiakkaan ongelma: lähdetään liikkeelle etsimällä sellaisia asiakkaan ongelmia, joissa voimme auttaa.
  • Visioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa tulevaisuudennäkymiä, muutoksia liiketoiminnassa, osaamistarpeissa, ja peilataan niitä asiakkaiden tämän hetkiseen tilanteeseen -> tehdään asiakkaalle ehdotuksia, kuinka voimme auttaa.
  • Kerrotaan asiakkaalle, miten erottaudumme kilpailijoista ja mikä on ainutlaatuinen tekijä koulutustuotteessamme.
  • Tuotteistamalla koulutuksesta saadaan helpommin myytävä:
    • Tuodaan koulutuksen hyödyt selkeästi esille
    • Minimoidaan asiakkaan epävarmuuden ja riskin tunteet
  • Tuotteistaminen on asiakkaan odotusten luomista ja hallintaa; kysytään asiakkaalta ennen koulutuksen toteuttamista Ollaanko tyytyväisiä, jos saamme koulutuksen avulla tällaisia tuloksia?

Katso tallenne Vaikuttavia koulutuksia -tuotteistamisen tietoisku -tilaisuudesta, jossa
tuotteistamisasiantuntija Antti Apusta (Ediste Oy) oli kuuntelemassa runsaslukuinen joukko tredulaisia.

Ideasta tuotteeksi -Moodle tarjoaa tuotteistamisen työkaluja, jotka sopivat erityisesti koulutusorganisaation tarpeisiin. Tutustu Tredun Ideasta tuotteeksi –työtilaan täältä.

Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -hanke 2019 – 2021
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hanna Orava
Projektisuunnittelija Annika Jokivuori