Laadukas etäopetus ja -ohjaus pitää sisällään reaaliaikaista vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä, eli pelkillä etätehtävillä ja itsenäisillä suorituksilla ei opetusta voi poikkeustilanteissakaan kokonaan korvata.

Tredussa on käytössä monipuoliset digitaaliset työvälineet etäopetuksen toteuttamiseen ja lähiopetuksen tueksi. Erityisesti Teams, Moodle ja Futural Skills mahdollistavat opiskelun ja opetuksen sekä osaamisen kertymisen dokumentoinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue tarkempi määrittely Tredun johtoryhmän hyväksymästä Laadukas etäopetus ja -ohjaus Tredussa -asiakirjasta (pdf-tiedosto).

Tredun digitaalinen toimintaympäristö
Tredun työvälineet etäopetukseen ja opetusmateriaalin tuottamiseen ovat monipuoliset.

Tredun johtoryhmä on päättänyt 26.10 2020, että Tredun keskeiset digitaaliset työvälineet ovat Moodle, Teams, Office 365 ja Visma InSchool (Wilma) sekä Futural Skills, joiden käyttöä ja osaamista edellytetään koko opetushenkilöstöltä.

Tredun digitiimi kouluttaa ja tukee näiden ohjelmien käytössä.