30 Tredun opettajaa ja muuta verkko-opetuksen asiantuntijaa aloitti Helsingin yliopiston järjestämät verkkopedagogiikan opinnot 15.1. DigiKouluttaja-kurssi koostuu viidestä verkkotapaamisesta ja näiden välillä tehtävästä oman verkkototeutuksen kehittämistyöstä

– En muista, että koskaan aikaisemmin osallistujamäärä olisi tullut yhtä nopeasti täyteen. Tämä osoittaa sen, että aihe on ajankohtainen ja se koetaan tärkeäksi, kertoo koulutusta Tredun päässä organisoinut kehittämispäällikkö Anne Haapalehto.

Ensimmäisellä kerralla lähes kaikki ilmoittautuneet pääsivät paikalle. Estyneille luento-osuuden katsominen on mahdollista jälkikäteen tallenteiden muodossa.

Kouluttaja Akseli Huhtanen aktivoi osallistujia esimerkiksi Mentimeter-kyselyllä. DigiKouluttaja-kurssin tarkoituksena ei kuitenkaan ole ainoastaan opetella uusien työvälineiden käyttöä, vaan miettiä nimenomaan sitä miten verkossa tapahtuvasta opetuksesta saadaan laadukasta ja osallistujille mielekästä.

Tredun opetuksen työkaluista nousevat oletetusti esille Teams ja Moodle.