Olen 365/12-projektissa mukana hius- ja kauneudenhoitoalan tiimistä, jossa toimin kosmetologien opettajana. Tämä tutkintoala on Tredussa melko uusi ja tuntematon. Sen suosio on kuitenkin kasvussa koko ajan.

Kun käsityöammatti on kyseessä, on perinteisen opetuksen rinnalle usein melko haastavaa saada yhdistettyä tehokkaasti sähköisiä ja digitaalisia menetelmiä sekä verkossa tapahtuvaa oppimista. Hoitojen tekeminen ja asiakkaan palveleminen ovat keskeinen prosessi, jossa ollaan tekemisissä ihmisen kanssa. Oppimisen kannalta on opiskelijalle tärkeää saada palautetta työskentelyn aikana sekä opettajan näkökulmasta myös nähdä opiskelijan toimintaa koko hoitoprosessin ja asiakastilanteen aikana. Jokainen asiakas ja palvelutilanne ovat ainutkertaisia, vuorovaikutustaidot sekä toisen ihmisen koskettaminen ovat keskiössä. Niitä on kovin haastavaa saada monistettavaksi tai sähköiseksi toiminnaksi.

Klassinen hieronta on keskeinen menetelmä ja palvelu osana kosmetologin ammatillista osaamista. Hieronnan opettelu alkaa kaavan opettelulla, josta sitten jokainen muokkaa taitojen karttuessa oman näköistä tekemistä. Tämän osaamisen painopisteen tärkeys on projektin avulla saatu hyvin esiteltyä opetusvideoissa, joista opiskelija pystyy itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta palauttamaan mieleen tekniikat. Monet yrittäjät ovat ilmaisseet huolensa osaamisen tason hiipumisesta ja tällä voidaan varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua tutkinnon osan tehtävistä, kun osaamista voidaan kartuttaa milloin vaan. Tämä antaa myös työkaluja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen; opettaja ei ole fyysisesti läsnä, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus videoiden avulla palauttaa mieleensä hieronnan kokonaisuus tai yksittäisiä liikkeitä. Myös työpaikkaohjaajat ymmärtävät videoiden ja tehtävien avulla kyseisen tutkinnon osan työtehtävät ja niiden arvioinnin merkityksen.

Mikroyritysten saaminen työelämäjaksojen yhteistyökumppaneiksi on haastavaa. Kauneudenhoitoalan yritykset ovat lähes kaikki mikroyrittäjiä, joilla on pienet tilat. Heillä ei välttämättä ole tiloja, aikaa eikä resursseja ottaa opiskelijoita työpaikoille, vaikka innostusta muuten löytyisi. Haasteeksi koetaan myös hoitoala; työn laatu luo yleensä tiiviin siteen kosmetologin ja asiakkaan välille, eikä asiakas halua hoitotilanteeseen opiskelijoita. Olemme yhdessä miettimässä, mitä tukea tai apua oppilaitos pystyisi tarjoamaan tässä tilanteessa ja miten opiskelijan osaamista voidaan tukea. Olemme kartoittaneet, kuinka paljon yritykset tarjoavat meidän alallamme työpaikkoja oppimiseen ja kirjanneet ylös syitä mitkä estävät yhteistyön tekemisen.

Ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen hyödynnetään Tredun Pyynikin kampuksen uutta Osaava Tredu Tuberoomia. Tilassa on videoeditointityökalut opettajien ja opiskelijoiden käytössä. Siellä voidaan videoida luentoja jotka ovat riittävän lyhyitä ja ytimekkäistä. Videoiden avulla opiskelija voi katsoa ne etukäteen ennen tunteja tai perehtyä opetettuun asiaan, mikäli hän on ollut estyneenä eikä ole pääsyt luennolle. Videot on hyödynnettävissä milloin hänelle sopii ja auttavat näytön valmistautumiseen. Anatomia ja fysiologia ovat myös yksi osa opintoja joiden oppimiseen ja ohjaamiseen visualisoidusta materiaalista on paljon hyviä oppimiskokemuksia ja niiden mielekästä virtuaalista materiaalia on tarkoitus seuraavaksi tuottaa ja kokeilla asiakkaita kuunnellen.

Teksti: Mirkka Sahlstedt, kauneudenhoitoalan opettaja