Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö korostuu uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa. Sitä tehdään pääasiassa arjessa, mutta yhä enemmän myös eri tavoin yhteisesti kehittämällä. Käytännön yhteistyö konkretisoituu koulutus- ja oppisopimusyhteistyössä. Työelämässä oppiminen toteutuu parhaimmillaan asiakaslähtöisenä ja yhdenmukaisena palveluna. Vastavuoroinen kumppanuus työelämän kanssa sitouttaa yhteistyöhön ja tuottaa arvoa kaikille osapuolille (opiskelija, työelämä, oppilaitos).

Parasta palvelua -kehittämisohjelma on luonut opetushenkilöstölle työkaluja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuotokset jakautuvat neljään teemaan: KumppanuusUusi osaaminenPalveluprosessi ja Viestintä työelämälle.

Parasta palvelua -kokonaisuus tarjoaa toimintamalleja ja materiaaleja asiakaslähtöiseen työelämässä oppimisen prosessiin ja kumppanuuteen, materiaaleja henkilöstön työelämäosaamisen vahvistamiseen, apua työelämäosaamisen tunnistamiseen ja osaamistasojen arviointiin sekä asiakaslähtöistä materiaalia työelämäviestintään. Pääset tutustumaan kaikkeen materiaaliin täältä.

Lisätietoja projektipäällikkö Hanna Oravalta.