kiertohanke

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on tukea yritysten siirtymistä kohti kiertotaloutta sekä kehittää työnhakijoiden kiertotalousosaamista työllistymisen kärjeksi.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Tampereen ev. lut. seurakunta, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry, TITRY ry sekä Ekokumppanit Oy. Tredu on mukana opettajien resurssilla, joka suunnataan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Tredusta pääsee myös 10 opiskelijaa mukaan kehittämään yritysten kiertotalouteen siirtymiseen liittyviä haasteita erikseen järjestettäviin haastepajoihin. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä mm. Tredun Kehitä osaamistasi kiertotaloudessa – KEOSKI -hankkeen kanssa.

Kiertotalous on tulevaisuuden työelämätaito ja yrityksille kilpailuvaltti. Kiertotalousosaamista täytyy liittää kaikkiin ammatteihin ja työtehtäviin, jotta Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 saavutettaisiin. Yrityksille kiertotalous tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua, koska yhä enemmän asiakkaat, rahoittajat ja kumppanit vaativat yrityksiltä vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Tähän yritykset tarvitsevat osaajia. Esim. ruokahävikin pienentäminen ja hävikkiruokareseptiikka, tuotteen käyttöiän pidentäminen (mm. korjauspalvelut, tekstiilien kierrätys ja tekstiilijätteen hyödyntäminen) tai rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätysosaaminen ovat konkreettisia ammatilliseen osaamiseen liitettäviä kiertotalousosaamisen kärkiä, jota työnantajat jo nyt tarvitsevat.

Hanke tarjoaa työnhakija-asiakkailleen uraohjausta, kiertotalousosaamisen kehittämistä lyhytkoulutusten ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta, yrittäjyysosaamista, yritysyhteistyötä ja verkostoja. Hanke tukee yrityksiä ja 3. sektorin toimijoita siirtymässä kohti kiertotaloutta koulutusten, osaajien, tiedon ja verkostojen avulla. Hankkeessa kehitetyt uudet palvelut juurrutetaan hankkeen emo-organisaatioihin vakituisiksi palveluiksi.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta www.kiertotaloudestakasvua.fi.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021. Sen päärahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto.

Teksti: Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti