ohjauksen kehittäminen

Tredussa on toteutunut opetusministeriön strategiarahoituksella (2018-2020) ohjauksen kehittämisen hanke, joka liittyy Tredun strategian painopistealueeseen ”kestävä elämäntapa Tredusta”. Hankkeessa on etsitty uusia ratkaisuja ja käynnistetty toimintoja negatiivisten keskeyttämisten vähentämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opintoihin sitoutumisen tukemiseksi. Hanketoiminta on kohdistunut koko Tredun henkilöstön osaamiseen lisäämiseen ja syventämiseen opiskelijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa.

Hankkeessa rakennettiin varhaisen tuen toimintamalli ja yhteinen toimintatapa sekä käynnistettiin data-analyysityökalun hankinta opintojen keskeyttämisriskien tunnistamiseen. Opiskelijan ohjauksen tueksi vakiinnutettiin Kohtaamotoiminta toimipisteissä ja kuvattiin opiskelijan tukena toimiva sisäinen verkosto ja sitä täydentävä ulkopuolinen verkosto. Hankkeen aikana pilotoitiin myös tehostettua varhaisen tuen toimintaa ravintola- ja cateringalalla aloittavien opiskelijoiden ohjauksessa. 

Tredu on strategiassaan (2019-2022) määritellyt kestävän elämäntavan yhdeksi toiminnan painopisteeksi, jolla luodaan ammatillista etumatkaa Tredussa opiskeleville sekä työelämään ja jatko-opintoihin siirtyville. Varhaisen tuen toiminnalla vahvistetaan oppilaitoksessa kestävää elämäntapaa. Varhaisen tuen toimintamalli kuvaa yhteisiä periaatteita ja toimintatapaa, joilla tuki toteutuu jokaisen opiskelijan kohdalla myös niissä tilanteissa, kun opiskelu- ja urasuunnitelman toteuttamisessa ilmenee haasteita.

Henkilöstöä koulutettiin varhaisen tuen toimintaan teemaluennoilla ja eri ammattiryhmien valmennuksilla. Itsenäisen opiskelun varhaisesta tuesta mahdollistaa Moodle-kurssi. Ota haltuun varhainen tuki ohjauksessasi! Klikkaa tästä itsesi verkkokurssille. Kestävä elämäntapa on varhaista tukea ja ohjausta – Tredu pitää reilusti huolta opiskelijoistaan.

Teksti: Anne Haapalehto, Minna Arvonen, Lilli Tolvila