”Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta” on yksi Tredun strategisista painopistealueista srategiakaudelle v.2019-2022. Kauden alusta lähtien yrittäjyyden edistämistä on tehty monin tavoin ja työtä viitoittaa yrittäjyyden työpaketit, joissa on huomioitu opiskelijoiden ja henkilöstön kannustaminen yrittäjyyteen ja yrittäjyysosaajiksi, yrittäjyyden oppimisen mahdollistavat koulutuspolut, henkilöstön kouluttaminen sekä aktiivinen verkostoyhteistyö.

Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

Keväällä 2020 Tredussa aloitti toimintansa yrittäjyyden ydintiimi, joka koostuu työpakettien vastuuhenkilöistä, yrittäjyyden koordinaattorista sekä kampuksittain sovituista koulutuspäälliköistä ja vastuuopettajista. Tavoitteena on jalkauttaa 6aika: 365/12 Aina avoin ammatillinen oppilaitos-hankkeen myötä konseptoitu yrittäjyyden toimintamalli Starttaamo eri kampuksille; tarjota aktiivisesti yrittäjyyteen liittyvää tietoutta sekä innostaa opiskelijoita kartuttamaan omaan yrittäjyysosaamistaan.

Tredulla on laaja yritys- ja työelämäverkosto ja myös yrittäjyyden edistämisen yhteistyössä on mukana eri toimijoita. Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa toteutetaan ”Yrityksessä toimiminen” -tutkinnon osassa (15 osp) ja opiskelijat voivat opettajan ohjauksessa kokeilla yrittäjyyttä sekä oppia yritystoiminnan perusteita. 4H Yhdistys tarjoaa opiskelijoille valmennusta ja toimintamallin esim. kesäyrittäjyyteen ja opintojen jälkeen yritysideaan tai yrityksen perustamiseen saa tukea ja sparrausta mm. Ensimetristä sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista. Näiden yhteistyökumppaneiden avulla opiskelijoiden yrittäjyystiedot ja -taidot laajenevat opintojen aikana ja opiskelijat voivat kulkea omaa yrittäjyyspolkuansa.

Syksyllä 2020 kampuksilla on tarjolla erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja toteutuksia: yrittäjätarina-vierailuja, yrittäjyysleiripäiviä, pop up-infoja ja neuvontaa sekä myös eri yhteistyökumppaneiden asiantuntijavierailuja ja tapahtumia. Tredu on mukana Tampereen seudun yhteistyöryhmässä, joka toteuttaa Yrittäjyysviikko 2020 (31.8.-4.9.) -tapahtuman. Yrittäjyysviikolla yrittäjyyden teema on esillä kaikilla opintoasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Tapahtumaviikon suojelijana toimii pormestari Lauri Lyly ja yhteistyössä on mukana myös Aamulehti.

Yrittäjyys on tulevaisuuden työelämätaito ja yrittäjyyskasvatuksella halutaan vahvistaa opiskelijoiden osaamista, mikä laajentaa heidän mahdollisuuksiaan omilla urapoluilla. Yrittäjyysosaamisten kartuttaminen luo opiskelijoille verkostoja ja mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämään. Kouluttamalla ja rakentamalla yhdessä tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta valmennamme  opiskelijoita sekä yrittäjiksi että itsenäisiksi, rohkeiksi toimijoiksi, joista kasvaa tulevaisuuden tekijöitä.