Tiedon käsittely ohjauksen ja johtamisen tukena -hankkeessa on selvitetty vaihtoehtoa, jossa OMA-opettajia, opinto-ohjaajia ja koulutuspäälliköitä (myös muulle ohjaushenkilökunnalle) varten olisi olemassa ohjelma, joka helpottaisi heidän työtään keskeytysten estossa (mahdollisesti tekoälyä hyödyntäen). Oppilashallintojärjestelmässä on tähän tarkoitukseen liittyvää tietoa riittävästi, mutta sen ulos saanti ei ole kovinkaan yksinkertaista vaan tietoa täytyy hakea monesta eri paikasta (esim. poissaolot, hylätyt arvosanat, ohjauskeskustelut jne.). Lisäksi jos ohjelma jo etukäteen ennustaisi keskeyttämisen mahdollisuutta käyttäen näitä lähtötietoja hyväkseen, niin ohjelma olisi vielä parempi. Näistä lähtökohdista tällaista vaihtoehtoa lähdettiin selvittämään.

Hankkeen aikana käytiin monia markkinapuheenvuoroja toimittajien kanssa ja samoin yksi alustava kilpailutus samojen toimittajien kanssa. Lisäksi toteutettiin kysely opetushenkilökunnalle, jossa selvitettiin, minkälaisia asioita he pitäisivät tärkeinä tällaisessa ohjelmassa.

Lopputulokseksi tuli työryhmältä ensisijaiseksi ehdotukseksi, että ennen ohjelman hankintaa selvitetään käyttöön otettavan ohjelman Futural Skills mahdollisuutta toimia apuvälineenä keskeytysten estämiseen, ja jota Tredun johtoryhmä piti myös parhaana vaihtoehtona. Tulee joka tapauksessa olemaan suuri edistysaskel, kun saadaan nämä keskeyttämistä ennustavat tiedot näkyville yhdelle sivulle (ilman erillisen ohjelman hankintaa), jolloin ohjaushenkilökunnan työ helpottuu suuresti. Tredun ohjaushenkilökunta kyllä osaa niiden perusteella tehdä luotettavan arvion opiskelijoista ilman tekoälyä. Tehdystä työstä on suurta hyötyä keskeytysten määrän ennakoinnissa, koska keskeiset tekijät keskeyttämisessä on selvitetty ja joita voidaan hyödyntää Futural Skillsin käytössä.

Teksti: Ari Rannisto