Opetushallituksen rahoittaman ViSu – virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt – hankkeen ensisijainen tavoite on edistää paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla, aitoja työelämän tilanteita muistuttavissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kehitetään simulaatiopedagogiikkaa vastaamaan nykyajan tarpeita: vahvistamalla, laajentamalla ja nykyaikaistamalla simulaation opetuskäyttöä. Simulaatio-opetuksessa hyödynnetään digitaalista oppimisympäristöä.

Prosessiteollisuuden koulutuksessa kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö panimoteollisuuden tutkinnonosaan. Tässä kuvataan opintoprosessi 360-videoin ja kuvin ja liitetään ne ThingLink virtuaaliseen oppimisympäristöön, jolloin opiskelija voi opiskella opintokokonaisuuden itsenäisestikin. Kehittämistyö tähän virtuaaliseen oppimisympäristöön on juuri aloitettu.

Toinen prosessiteollisuuteen painottuva kokeilu tehdään Valmet Oy:n XR-sovellukseen tutustumalla ja kartoittamalla sen kaltaisen ratkaisun soveltuvuutta Tredun tekniikan opetukseen.

Kolmantena kokeiluna tehdään maanrakennuspuolen 3D-koneohjauksessa yhteistyössä TAKKin ja Novatron Oy:n kanssa. Tämän kokeilun tavoitteena on tutustua 3D-koneohjaukseen ja hyödyntää tietoa valinnaisen tutkinnonosan opetussuunnitelmaa laadittaessa.

Lisätietoja löydät https://www.facebook.com/visuamis/

Teksti: Inga Pöntiö