Opetushallituksen rahoittama HyGGe hanke- hyvinvointiteknologia hyödyksi, jonka tarkoituksena on hyvinvointiteknologisen palveluprosessin kehittäminen ja tavoitteena sen avulla yhdistää tekniikka ja kokeilut moderniksi oppimisympäristöksi.

Kokeiluiden avulla kartoitetaan hyvinvointiteknologian soveltuvuutta toisaalta sosiaali- ja terveysalan tutkinnon eri osiin ja toisaalta myös muille tutkinnon aloille. Lisäksi tavoitteena on juurruttaa modernit teknologiat kiinteäksi osaksi opetussuunnitelmien toteutusta. Tredussa tavoitteena on myös jo olemassa olevien teknologiaratkaisujen, kuten älykodin ja simulaatioiden jatkokehittäminen. Pelillisyydellä tavoitellaan myös erilaisten oppijaryhmien osaamisen kerryttämisen parantamista.

Olemme aloittaneet luomaan ThingLinkin alustalla virtuaalista oppimisympäristöä sosiaali- ja terveysalan hyvinvointiteknologian valinnaiseen tutkinnonosaan ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Virtuaalisessa oppimisympäristössä opiskelija voi opiskella itsenäisesti tehtäviä tehden kotona omalla tietokoneellaan tai virtuaalilaseilla. Virtuaaliset mahdollisuudet opiskella tuo vetovoimaisuutta sosiaali- ja terveysalan opintoihin, sitä voidaan käyttää myös markkinoinnissa ja kv-työssä Tredussa tarjotaan uudenlaista opintopolkua ja tapaa opiskella ja synergiaa eri tutkintojen välillä.

Seuraa meitä https://www.facebook.com/hyggehyvinvointiteknologia/

Teksti: Inga Pöntiö